Ellen de Vibe Anne Lund Plan- og bygningsetaten Saksinnsyn

Tema: Nye digitale tjenester

Oslo kommune satser på nye digitale tjenester for å fornye og forenkle kommunens tjenestetilbud og samhandling med innbyggere og næringsliv. I Plan- og bygningsetaten utformer vi selvbetjeningsløsninger hvor veiledning og byggesøknad kombineres. Dette er begynnelsen på en ny døgnåpen digital byggesakshverdag.

Det litt tørre navnet «Saksinnsyn» skremmer ikke: 5500 besøkende hver dag viser at nett-tjenesten er viktig for mange i Oslo.
Murgårdsfasader i Oslo
Dobbel gla’melding for alle murgårder i Oslo: Bedre rådgivning og digital søkeprosess.
Anne Lund (f.v.), Kari Befring Bjørnstad og Eirik Winnberg
Nå blir det lettere å bygge alle typer småhus. Profesjonelle utbyggere får nå digital hjelp til å styre unna byggesøknadenes mange fallgruver.
Farekart illustrasjon
Når det bygges nytt, må tomten og grunnen være trygg. Nå kommer nettkartene som viser Oslo-innbyggerne hvor man må være aktsom – og hva man må passe på.
Forhåndskonferanse illustrasjon
– Vi lanserer en digital tjeneste for å bestille forhåndskonferanser i byggesaker, sier prosjektleder Kari Befring Bjørnstad. – Tjenesten kan brukes av både profesjonelle og private.
Geografisk abonnement på saksinnsyn
Nå gjør Plan- og bygningsetaten det mulig å abonnere på saker fra ditt eget område. – Dette gjør det enklere for deg å følge med på hva som planlegges og bygges i ditt nærområde, sier prosjektleder Kari Befring Bjørnstad.
Prosjektleder Kari Befring Bjørnstad (til venstre) og delprosjektleder Marte Slåstad har sørget for at PBEs saksbehandlere vil spare mange timer med det nye søknadssystemet for eneboliger.
90 prosent av søknadene for å bygge enebolig var mangelfulle – det var på tide å gjøre noe. Nå kommer Plan- og bygningsetaten med et nytt digitalt verktøy som forenkler byggesøknadsprosessen.
Fredrik Tischbein
Plan- og bygningsetaten fortsetter sin satsing på nye digitale tjenester. Nå blir det enklere å sende inn henvendelser og dokumenter i pågående plan- og byggesaker.
Fasadeendring Fougnersvei 10
«Fasadeendring – må du søke?» er en nettløsning for deg som skal endre fasaden på eget bygg og lurer på om du må søke om tillatelse.
Ellen de Vibe Anne Lund Plan- og bygningsetaten Saksinnsyn
Gode nyheter for deg som ønsker å følge med på en plan- eller byggesak, nå kan du abonnere og få varsler på epost hver gang det skjer noe i saken (se video nederst).
Nysgjerrig på hva som bygges på nabotomta? Nå kan du finne ut hva som skjer med et tastetrykk på kartet.