Tema: FutureBuilt

FutureBuilt skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Målet er å utvikle 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter.

Bygata på Furuset
Fornyelse, utbygging og miljøsatsing: Furuset skal bli et forbilde for klimavennlig byutvikling.
Forslaget "Flying carpet"
Forslaget «Flying carpet» vant plan- og arkitekturkonkurransen for Trygve Lies plass på Furuset. Det er MX_SI architectural studio i Barcelona som sammen med Mestres Wåge leverte forslaget om et flyvende teppe.
Forslaget "Keen on the Screen"
Juryen har nå plukket ut fire finalister i plan- og arkitekturkonkurransen for Trygve Lies plass på Furuset. Vinneren blir kåret 17. juni. Furuset er Oslo kommunes satsing på klimavennlig byutvikling og et områdeprosjekt i FutureBuilt.
Trygve Lies plass
32 deltakere fra inn- og utland kjemper om å få gjøre Trygve Lies plass på Furuset til et attraktivt og grønt knutepunkt.
I Ulsholtveien 31 vil Stiftelsen Betanien bygge 35 klimanøytrale boliger for ungdom på Furuset (Illustrasjon: Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap).
Tre nye klimavennlige prosjekter er vedtatt inn i FutureBuilt-porteføljen, og felles for de tre er at alle inneholder boliger. I tillegg har Oslo bystyre vedtatt 35 klimanøytrale boliger for ungdom på Furuset som skal flytte inn i egen bolig for første gang.
Trygve Lies plass
Seks utfordringer lanseres i konkurransen Nordic Built Cities Challenge 7. oktober. Dette er en av de mest spennende byutviklingskonkurransene i Norden, og Trygve Lies plass på Furuset er den norske utfordringen.
Trygve Lies plass
Den nordiske konkurransen Nordic Innovation har tildelt Oslo kommune to millioner kroner. Pengene skal gå til å gjennomføre en konkurranse for å utvikle Trygve Lies plass på Furuset.
– I FutureBuilt har vi funnet en struktur som viser seg å fungere veldig bra. Det handler om god forankring i kommunen, kombinert med en støtte og bistand til prosjektene som hjelper dem å strekke seg lenger.
Nylig signerte FutureBuilt, Oslo kommune og Statsbygg kontrakten som offisielt gjør Nasjonalmuseet til et forbildeprosjekt, med tilhørende store miljøgevinster. Loddet er kastet!