Klarspråk

Tema: Klarspråk

Plan- og bygningsetaten vil kvitte seg med tunge formuleringer og vanskelig språk. Vi er godt i gang med et omfattende klarspråksprosjekt som skal sikre gode tekster til brukerne våre. For å få til dette jobber vi blant annet med omskriving av brev, veiledere og skjemaer. Vi har også en egen språkprofil som skal hjelpe oss å skrive klart.

Klarspråk i kundesenteret
Plan- og bygningsetaten ser klare fordeler med å satse på klarspråk. – Brukerne forstår bedre det vi skriver, og kundesenteret vårt rapporterer om færre unødvednige henvendelser. Klarspråk lønner seg rett og slett, sier prosjektleder Marianne Bugge Nordberg.
Søren Yran og Mats Bjørklund brukertester tekstene til Plan- og bygningsetaten.
Hyggeligere tone, mer imøtekommende og bedre tekst er blant tilbakemeldingene klarspråkprosjektet i Plan- og bygningsetaten fikk da de brukertestet tekstene de har revidert. – Det er positivt at språket blir tydeligere, sier arkitekt Søren Yran.
Odd Iver Rånes og Vida Juul Oftebro
Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten har forbedret språket i alle brevene sine. – Før fikk jeg tre til fem telefoner hver dag fra folk som ikke forsto innholdet i brevene fra oss. Nå får jeg omtrent ingen, sier enhetsleder Odd Iver Rånes.
Matrikkelenheten klarspråk
I Plan- og bygningsetaten gjøres det klarspråkarbeid i alle avdelinger. I matrikkelenheten har de ansatte blant annet jobbet med å fornye brev de sender ut til innbyggere som får ny adresse.
Klarspråkkonferanse kommuner
Å skrive klart og tydelig slik at innbyggerne forstår, blir et stadig større krav for statlige og kommunale virksomheter. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er blant dem som har jobbet mye med klarspråk det siste året, og tilbakemeldingene fra brukerne er positive.
Plan- og bygningsetaten vil kvitte seg med tunge formuleringer og vanskelige tekster. Gjennom et stort klarspråkprosjekt skal etaten spare tid og oppnå mer fornøyde brukere.