Tema: Hovinbyen

Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Nærheten til sentrum gjør at Hovinbyen vil være en forlengelse av den tette byen. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Hovinbyen har et potensial i å binde sammen indre by og Groruddalen.

De første leietakerne er på plass. Nå står spennende kulturvirksomheter av mange slag i kø for å innta Oxer-tårnet på Økern, selve landemerket i Oslos store byutviklingsprosjekt; Hovinbyen.
Kabelgata i Hovinbyen
– Selger man ut indrefileten først, risikerer man at resten av skrotten går på billigsalg. Det sier Mads Uldall, leder av det kommunale Kødby-prosjektet i København. Bakgrunnen er spørsmålet: Hvordan lykkes med et byutviklingsprosjekt der målet er å gi rom for både produksjon og boliger?
Hovedmålet med prosjektet, som er ledd i EUS program for byutvikling, URBACT, er å utvikle ideer og konkrete eksempler på løsninger til hvordan ytterkanten av byenes sentrumsråder (The Fringe) kan utvikles og fortettes.
En «tennisby» på Hasle, parkeringstårn på Kjelsrud eller klatrevegg i Oxer-tårnet på Haraldrud? Det var knapt grenser for hva som kan komme til å skje med Oslos nye, store byutviklingsprosjekt, Hovinbyen, da engasjerte urbanister fra hele Europa møttes til et tre dagers Urbact-seminar for å la ideer og tanker flyte fritt – og få mer håndfast form.
Illustrasjon av Hovinbyen av JaJa Architects Aps
Hvordan gjøre områder i utkanten av sentrum som i dag består av industri og tung trafikk til attraktive områder for folk i fremtiden? Gjennom det europeiske samarbeidsprosjektet "Urbact sub>urban. Reinventing the fringe" skal Oslo leke seg med nettopp dét, utkanten skal urbaniseres.
Oversiktsbilde av Valle Hovin
Kan parken på Valle Hovin bli like attraktiv som Frognerparken? Får vi et idrettsmekka for hele hovedstaden, og byens beste naturlekeplass? Skal vi i fremtiden rusle nedover en sjarmerende bygate fra Økern til sentrum?
Illustrasjon Kabelgaten
Plan- og bygningsetaten la 8. august fram et forslag til en veiledende plan for de offentlige rom (VPOR) på Haraldrud. Planen er laget i dialog med grunneierne og andre kommunale etater. Nå ønsker vi innspill og kommentarer til forslaget.
Ellen S. de Vibe overrekker «Strategisk plan for Hovinbyen» til byråd for byutvikling Hanna Marcussen.
Torsdag 30. juni ble «Strategisk plan for Hovinbyen» sendt over til Rådhuset. – Denne planen er viktig fordi den setter føringene i området for de neste 20–30 årene, sier etatsdirektør for Plan- og bygningsetaten Ellen S. de Vibe.
Familien Klokk-Larsen
Det beste bomiljøet er det som speiler befolkningen, mener utbygger Selvaag Bolig. Derfor er det viktig at også barnefamilier ønsker å slå seg ned og bli der det bygges, mener kommunen. Men er Hovinbyen attraktiv for familier med små og store barn?
Illustrasjon av gjenåpning av Hovinbekken
Hvordan blir det å bo i Hovinbyen – Oslos største byutviklingsområde? Vi gir deg 10 fakta om fremtidens Hovinbyen.
Kart som viser parkene og den grønne ringen i Hovinbyen
– Med Hovinbyen vil vi bygge en helt ny klimasmart by i byen, sier etatsdirektør for Plan- og bygningsetaten Ellen S. de Vibe. Mandag 8. februar legges forslaget til «Strategisk plan for Hovinbyen» på høring. Planen inkluderer også forslag til planprogram for Helsfyr og deler av Ulvenområdet.
Østre Aker kirkegård
Ønsker du å bli bedre kjent med Hovinbyen på sykkel eller til fots, kan den grønne ringen være noe for deg. Den knytter sammen de viktigste parkene og områdene, og skal gjøre det enklere å komme seg rundt i Hovinbyen.
Oslo Urban Arena Hovinbyen Plan- og bygningsetaten Morten Wasstøl, Knut Eirik Dahl, Nicolai Carlberg, Marianne Skjulhaug
– Ikke nøy dere med det smukke design, men ha fokus fra start på de kompliserte, langsiktige investeringer som kan skape et rikt hverdagsliv for alle livsfaser og alle grupper i samfunnet.
Juryen plukket ut fire vinnere av de 21 deltakerne i idékonkurransen Hovinbyen. Men var ideene gode nok til at vi om 35 år kjenner dem igjen når vi (forhåpentligvis) sykler eller går gjennom området?
Byplanleggerne Ruurd Gietema fra Rotterdam, Paul Reynolds fra London og professor Klaus Overmeyer fra Berlin er blant høydepunktene på programmet under den internasjonale byutviklingskonferansen i Oslo 19. og 20. mars.
Byplanlegging, dans, rapping og pizza i kombinasjon er ikke hverdagskost i Plan- og bygningsetaten. En morsom og annerledes skoledag, syntes elever fra skolene i Hovinbyen som var invitert til å delta på medvirkningsdagen for barn og unge.
Plan- og bygningsetaten har fått inn 21 forslag til plan- og idekonkurransen for Hovinbyen. Forslagene viser spennende visjoner for hvordan Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde, skal se ut i framtiden.
- Byen har vært en tur på landet. Nå kommer byen tilbake til byen! Bård Folke Fredriksen, Oslos byråd for byutvikling, var både humoristisk og optimistisk da han åpnet utstillingen «Framtidsbilder for Hovinbyen».
Nå settes Hovinbyen på kartet, også i internasjonal sammenheng. I mars forventer vi deltakere fra hele verden til Oslo og konferansen «Reclaiming the Inner City Fringe – International conference on urban transformation».
Plan- og bygningsetaten håper på spennende fremtidsbilder og bred deltakelse når de nå utlyser åpen konkurranse om byutvikling av Hovinbyen mot 2050.