Bjerkedalen park
Bjerkedalen park (Foto: Camilla Jensen)

Vinner 2015: Bjerkedalen park

Bjerkedalen park er fornyet med gangveier, planterikdom, kafé og plass til aktiviteter og rekreasjon. Hovinbekken er åpnet og renner gjennom hele parken, blant planter og under broer. I søndre del kan man bade om sommeren og gå på skøyter om vinteren.

Byparken i Bjerke bydel er fornyet i forbindelse med Groruddalsatsningen. Ønsket er at parken fortsatt skal være rekreasjonsområde for ulike beboere, og at det skal være lettere å bruke den når det er mørkt og gjennom hele året. Kafeen er en ny og etterlengtet møteplass. En sentral promenade og flere mindre stier gjennom den kuperte parken har universell utforming. Dalformen bidrar til at opplevelsen varierer etter hvilken sti man følger. Fire broer over Hovinbekken er utformet spesielt til parken, og de er dimensjonerte for maskinell snøbrøyting.

Hovinbekken renner i 300 meters lengde og tar opp 15 meters høydeforskjell mellom Refstadveien og Nordalveien. Bekkeløpet er et pilotprosjekt i åpningen av Hovinbekken fra Marka til fjorden. Stryk, kulper og småfosser skaper leveområder for fisk i et økologisk basert system. Badedammen i sør har sandstrand og svømmedybde.

I parken finnes vannelskende arter, blomstereng, plen og sverdliljer. Lunder med lokalt tilhørende edelløvtrær og bunndekkende stauder er plassert slik at de følger rytmen til de eksisterende boligblokkene fra 1950- og 60-tallet.

Midt i parken ligger et vestvendt amfi som rommer en paviljong. I amfiet kan man både sitte og gå, og vis-a-vis ligger ballbanen. Paviljongen inneholder kafé med kjøkken, lager, toalett og andre funksjoner.

Belysningen er tilpasset de forskjellige sonene i parken. Hovedstien i bunnen av parken har en jevn og god belysning slik at man kan bevege seg trygt og lett. Lundene er kraftigere belyst med enkeltstående armaturer. Noen soner er beholdt mørke.

Røykengranitt er brukt som kantstein, trapper, renner og brokar for å skape en materialmessig tilhørighet til den røde grorudgranitten, og grusen på turveiene og plassene kommer fra samme mineralforekomst.

Bjerkedalen park

Adresse: Refstadveien 35, Bjerke
Bruk: Park
Landskapsarkitekt park: Dronninga landskap
Arkitekt paviljong: Filter arkitekter AS
Øvrige aktører: Steen & Lund, Ljos Urban Lighting Design, SWECO, COWI, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten
Byggherre: Oslo kommune v/Bydel Bjerke
Areal: 36 000 m²

Modellen i utstillingen er finansiert av Vann- og avløpsetaten