Ellen S. de Vibe
På informasjonsmøtet vil etatsdirektør Ellen S. de Vibe orientere om status for småhusplanen.

– Vil møte bransjen for å snakke om småhusplanen

Plan og bygningsetaten inviterer til åpent informasjonsmøte om småhusplanen 29. oktober kl. 18.30.

I juni ble planen fra 2013 opphevet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og i oktober omgjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fylkesmannens avgjørelse.  

– Dette har skapt en del forvirring i bransjen, sier etatsdirektør Ellen de Vibe. – Vi har fått mange spørsmål om hvordan saker skal behandles etter denne prosessen. Derfor ser vi behov for et åpent informasjonsmøte for bransjen. 

På møtet orienterer de Vibe om status for planen.
– Nå er det 2013-planen som er gjeldende, understreker de Vibe. – Men Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fortsatt klager på konkrete planbestemmelser til behandling. Vi og bransjen må avvente utfallet av denne klagebehandlingen. 

På møtet skal avdelingsdirektør for byggeprosjekter, Karen Marie Glad Visnes orientere om hvordan vi behandler byggesaker som påvirkes av denne prosessen.

– Loven er klar: Vi må behandle alle saker etter den planen som gjelder på det tidspunktet byggetillatelsen gis, sier Visnes. – Dette betyr at det ikke har noe å si når saken ble sendt inn i dette tilfelle. Vi forsøker å gjøre dette så smidig som mulig og når søknaden er i tråd med 2013-planen behandler vi den etter det selv om den henviser til 2006-planen. Er søknaden ikke i tråd med 2013-planen må den imidlertid endres. Som hjelp til prosjekteringen har vi lagt ut en oppdatert veileder for småhusplanen på nettsidene våre.

Møtet er åpent og gratis, men det er påmelding til møtet på grunn av begrenset plass. Det blir kaffe og enkel servering. 

Meld deg på informasjonsmøtet om småhusplanen
 

Informasjonsmøte
om småhusplanen