????: Illustrasjon fra klarspråk-brosjyren

Vil bruke språk folk forstår

Plan- og bygningsetaten vil kvitte seg med tunge formuleringer og vanskelige tekster. Gjennom et stort klarspråkprosjekt skal etaten spare tid og oppnå mer fornøyde brukere.

Plan- og bygningsetaten er blant de første virksomhetene i kommunal sektor som satser på klarspråk.

– Vi skal gå foran med et godt eksempel og skrive tydelig. Som etat har vi et stort ansvar for å formidle informasjon om tilbud og tjenester, rettigheter og plikter til alle byens innbyggere. Derfor skal vi bruke et språk som folk forstår, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe.

Lanserer språkprofil

Prosjektet startet i vår med kartlegging av tekster og brukerforståelse. Nå har etaten laget en egen språkprofil med retningslinjer for skriving.

– Språkprofilen skal være en hjelp for alle som skriver, og sikre at vi bruker et klart og brukertilpasset språk, sier prosjektleder Marianne Bugge Nordberg.

Språkprofilen ble lansert i slutten av september, og utover høsten får alle ansatte opplæring i retningslinjene.

Vi skal gå foran med et godt eksempel og skrive tydelig.
Ellen S. de Vibe, etatsdirektør
HVORDAN SKAL POTETER KOKES?: Illustrasjon fra klarspråk-brosjyren

Brukernes behov styrer

I høst starter også jobben med å bearbeide tekster etter prinsippene for klart språk. Blant tekstene som skal bli klarere, er brev, veiledere og skjemaer.

– Vi skal strukturere tekstene våre slik at brukerne lett finner det de er på jakt etter, og vi skal formidle kompliserte sammenhenger på en forståelig måte. Det handler om å ta leserens perspektiv og la deres behov styre tekstproduksjonen, sier Nordberg.

Vil endre skrivekulturen

Prosjektet går over to år og omfatter all tekst etaten produserer.   

– Vi er godt i gang, og jeg tror vi har et godt utgangspunkt for å lykkes. Dette handler ikke om den enkeltes evne til å formulere seg, men om en felles skrivekultur som vi ønsker å endre, understreker prosjektlederen.

Vi skal strukturere tekstene våre slik at brukerne lett finner det de er på jakt etter
Marianne Bugge Nordberg, Prosjektleder Klarspråk