Anne Lund (f.v.), Kari Befring Bjørnstad og Eirik Winnberg
Anne Lund (f.v.), Kari Befring Bjørnstad og Eirik Winnberg i prosjekt Elektroniske tjenester har lansert et komplett digitalt søknadsløp for byggesak. Sjekk de neste bildene for hvordan du kan ta det i bruk.

Ut med papir, inn med digital byggesøknad

Nå blir det lettere å bygge alle typer småhus. Profesjonelle utbyggere får nå digital hjelp til å styre unna byggesøknadenes mange fallgruver.

– Du kan sammenligne dette med hva som er skjedd med selvangivelsen: Vi gjør om etatens informasjon til nyttige data for brukerne. Vi bistår med økt veiledning, og gjør det lettere å søke.

14. februar var dagen da prosjektleder Kari Befring Bjørnstad og hennes prosjektgruppe var i mål: Lansering av et komplett digitalt søknadsløp for byggesak – for alle typer småhus. Det betyr et farvel til mange papirer, farvel til ufullstendig utfylte søknader, farvel til dokumenter som fyker frem og tilbake mellom byggherrer og saksbehandlere. Og velkommen til et oversiktlig og mer effektivt system. 

Riktig første gang

– Riktig og komplett første gang, det er vårt mål. Vi endrer ikke selve saksbehandlingen, men vi øker mulighetene for å komme i gang raskt – fordi det nå er så tydelig hva vi i Plan- og bygningsetaten trenger, sier Kari Befring Bjørnstad og hennes delprosjektledere Eirik Winnberg og Anne Lund.

For alle som skal søke om å bygge småhus, begynner turen til en godkjent byggesøknad på nettsiden til Oslo kommune. Ved å følge lenken til søknad om rammetillatelse kan du få opplysninger om hva som er registrert på eiendommen hvor huset skal bygges. Og så kan du ta i bruk «veiledet dialog» – fra start til mål, fra søknad om rammetillatelse til ferdigattest.

– Her er det sortert det som Plan- og bygningsetaten som saksbehandler forventer av opplysninger som skal leveres. Hvis noe mangler, får søkeren ikke gå videre i systemet, sier Befring Bjørnstad.
           
Når søker har oppfylt vilkår i saken og disse er godkjent av kommunen, får søkeren se en «grønn hake». Samtidig vises hva som er registrert og hva som behøves på neste trinn. Dette sikrer at hver bruker/sak får en helt tilpasset søknad – uten å risikere å få sine papirer i retur fra Plan- og bygningsetaten.

Anne Lund (f.v.), Kari Befring Bjørnstad og Eirik Winnberg
– Digital byggesøknad vil gi en positiv effekt for brukeren ved at vi øker mulighetene for å komme raskt i gang, i tillegg kan det raskere fattes vedtak i byggesaken, forteller prosjektleder Kari Befring Bjørnstad. Her sammen med prosjektmedarbeiderne Anne Lund (t.v.) og Eirik Winnberg.

Mye i retur

Søknader i retur har det nemlig vært mye av: I 2015 kom 50 prosent av rammesøknadene (som er første søknadstrinn) i retur til søkerne – årsaken var manglende dokumentasjon. I 2014 var 90 prosent av eneboligsøknadene (på ulike trinn) mangelfulle. 
            
Formelt vil saksbehandlingsfristen på 12 uker fremdeles ligge fast. Men Plan- og bygningsetaten håper på gevinst for både etat og søkere.

– Det vi nå gjør, vil gi en positiv effekt for brukeren ved at det raskere kan fattes vedtak i byggesaken. Og komplett informasjon skal komme inn i rammesøknaden, sier Kari Befring Bjørnstad. 

Målrettet og tilpasset digital tjeneste

Tjenesten retter seg mot byggmestre, byggefirmaer etc. Selv om mange kjenner prosedyrene og vet hva de skal gjøre, vil også de trolig ha nytte av de nye digitale «huskelistene». 

– Vi prøver med dette systemet «å skjule» kompleksiteten i byggesaker, ved å bryte opp materialet søkerne må lese og sette seg inn i. De behøver altså ikke sette seg inn i alt på forhånd, nå skal de få informasjon som passer til det aktuelle spørsmålet. For første gang klarer vi å tilby en målrettet og tilpasset digital tjeneste, sier prosjektlederen, som også kan forsikre om at informasjon som brukerne legger inn i systemet, blir lagret – også når søkeprosessen skjer i etapper.

Det digitale søknadsløpet for byggesaker inngår i et større program for utvikling av elektroniske tjenester i Oslo kommune, i regi av byrådsavdelingen for finans. Rammebevilgningen som er gitt, gjelder fire år, og kommunen er nå halvveis i dette løpet.