Samarbeid på tvers

Noe av det som er unikt for dette prosjektet er at Plan- og bygningsetaten, grunneiere, bydelene, utviklere, arkitekter, Bymiljøetaten, Byantikvaren og andre interessegrupper jobber sammen fra start til slutt. Samtidig er Oslo en del av et internasjonalt nettverk gjennom prosjektet, det er ni europeiske byer som er med. Byer som for eksempel Barcelona, Wien og Düsseldorf. Disse skal møtes jevnlig gjennom prosjektperioden for å lære av hverandre, noe som byr på unike muligheter til å knytte kontakter, hente inspirasjon og dele erfaringer.  

– Det at vi samarbeider på tvers av interesse her hjemme er kjempespennende, med et samarbeid kan vi nå enda lengre, sier Kristine Viste Eriksen, prosjektkoordinator for Urbact i Oslo (Plan- og bygninsgetaten). – Vi legger lista høyt med å bli med i et internasjonalt prosjekt. Vi blir veldig synlige. Vi vil ikke ha noe som er greit nok, vi vil ha noe som er skikkelig bra, fortsetter hun.

Byråden åpnet kick-off

21. september var det et kick-off for alle involverte parter i Oslo. Både etatsdirektør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten og byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen var til stede.

– Å løfte blikket utover landegrensene er utrolig viktig for oss som skal planlegge byen. Det gir både inspirasjon og perspektiv. Og kanskje er det noe andre byer i Europa kan lære av oss? spør Marcussen. Byråden påpeker også at det er viktig for Oslo kommune å etablere nye arenaer for samarbeid mellom det offentlige og private. – Å skape noe sammen gir ikke bare eierskap til et prosjekt, jeg er helt overbevist om at det også vil føre til enda bedre prosjekter, sier hun.

I Oslo er Urbact-prosjektet en del av det mye større prosjektet Hovinbyen, Oslos største byutviklingsområde. Urbact er finansiert av EU og varer i to år, altså frem til mai 2018. Håpet for Plan- og bygningsetaten er blant annet at Urbact vil være med på å skape spennende pilotprosjekter for fremtidens Hovinbyen.