Ungdommer i prosjektet Oslo, min by, mitt ansvar på operataket.
Et tyvetalls ungdommer fra samtlige bydeler i Oslo har i høst deltatt i prosjektet «Oslo, min by, mitt ansvar» (Foto: InterBridge).

Ungdom som vil forandre Oslo

– Oslo må planlegges for mer kontakt mellom bydelene, miljøvennlig hverdag og gode aktiviteter for alle. Vi vil ha en grønn by, fokus på hva vi har til felles og unike tilbud i hver bydel som får folk til å ta i bruk hele byen. Da blir Oslo en inkluderende by.

Ferske endringsagenter fra prosjektet Oslo, min by, mitt ansvar er klokkeklare i sine visjoner for Oslo i årene som kommer. Ungdom i alderen 13-18 år ønsker å være med på å bestemme hvordan byen skal utvikles og gir politikere og byplanleggere klar beskjed. Mer sykkel, kollektivtransport og resirkulering. Flere møteplasser, aktivitetsklubber og kontakt mellom øst og vest. Slutt med å skape skiller og motsetninger mellom kulturer. Vi har så mye til felles og det er så mye som er bra.

Visjoner for Oslo

Et tyvetalls ungdommer fra samtlige bydeler i Oslo har i høst deltatt på lederskapsprogrammet InterBridge Academy og vært med på workshoper om blant annet bærekraft og byutvikling. Programmet inngår i prosjektet Oslo, min by, mitt ansvar i regi av InterBridge, et sosialt entreprenørskap ledet av Nassima Dzair. Målsetningen er å utvikle ungdommenes lederegenskaper og engasjere til samfunnsansvar med viktig fokus på byutvikling. Plan- og bygningsetaten har vært entusiastisk samarbeidspartner.

– Vi arrangerte workshop om hvordan vi jobber med byutvikling i Oslo, og inviterte ungdommene til å delta og lage egne visjoner for byen sin, forteller arkitekturbanist Dana Jdid og byplanlegger Kirsten Kvam fra Avdeling for byutvikling. Begge understreker betydningen av at barn og unges stemmer blir hørt, og mener Oslo, min by, mitt ansvar kan få yngre innbyggere til å engasjere seg mye mer i planprosessene – både lokalt i bydelene og mer generelt i hele hovedstaden.

Instagrambilder av ungdommene i InterBridge-prosjektet
Ungdommene ble oppfordret til å ta bilder av steder i byen som de ofte bruker eller mener noe om, og publisere dem på Instagram med emneknaggene #tilhørighet og #minbymittansvar.

Bilder av tilhørighet

– Medvirkning er viktig, men vi kunne nok hatt mer ungdomsvennlige arbeidsmetoder. I møte med ungdommene var vi derfor opptatt av å vise at det finnes muligheter og at vi virkelig ønsker deres innspill, deres visjon for byen, forklarer Kirsten Kvam. Ungdommene ble oppfordret til å ta bilder av steder i byen som de ofte bruker eller mener noe om, og publisere dem på Instagram med emneknaggene #tilhørighet og #minbymittansvar. Bildene kan etter hvert bli til en fotoutstilling.

– Det ble mange flotte bilder og et stort mangfold av motiver. Steder de likte, utsikten fra vinduet hjemme, detaljer som fliser, tekstur, fasader og skilt. Et grønt sted, fontenen på Nationaltheatret, fordi det er dit de først kommer når de reiser inn til byen. En gutt tok et smilebilde av seg selv under et Grønland-skilt, og forklarte at stedet ga ham glede. Mange fine og kloke refleksjoner, sier Dana Jdid, som ble imponert over ungdommene.

Byutvikling som en blomstrende hage

De to byplanleggerne forklarte også hvordan det er politikerne i rådhuset bestemmer, mens byråkratenes oppgave er å sørge for at planene de utvikler følger loven. Så tok de med seg ungdommene på befaring på Operaen og byggeplassene rundt i området, for å få dem til å forstå byutvikling i praksis og tenke visjonært. Det ble et høydepunkt for mange.

– Vi gikk opp på operataket, så på byens skyline – som er under utvikling – og utfordret ungdommene til å forestille seg byggeplassen som en hage hvor det vokser frem noe nytt som utvikler seg. Det var et viktig øyeblikk siden vår workshop handlet om visjon, forteller Dana Jdid. Ungdommene syntes dette var utrolig gøy og tok massevis av bilder.

Lytter til de uten stemmerett

Etter fire helger med intense aktiviteter og personlig utviklet, presenterte ungdommene sine tanker og perspektiver på en konferanse de selv ledet i Oslo rådhus. Ordfører Marianne Borgen var vertskap og svært spent på hva de nybakte endringsagentene hadde på hjertet.

– Barn og unge bruker byen på en annen måte enn vi voksne og det er viktig at vi lytter til deres perspektiver og anerkjenner deres kreative kraft. Byregjeringserklæringen bygger på Barnekonvensjonen, da må vi ta på alvor barn og unges rett til å bli hørt og til å delta, sier ordføreren, og mener det er særlig viktig til å lytte til barn og unges erfaringer når nye byområder planlegges og byens liv endres. Hun understreket at mange av ungdommene i prosjektet enda ikke har stemmerett, og at hun derfor mente seg ekstra forpliktet til å lytte og ta på alvor det de hadde å si. Og ungdommene lot seg ikke be to ganger.

Nassima Dzair
Fakta
Oslo, min by, mitt ansvar
  • ettårig prosjekt for ungdom i alderen 13–18 år
  • skal aktivere og utvikle ungdoms lederegneskaper og samfunnsengasjement
  • 20 deltakere fra hele Oslo
  • fire helgesamlinger med workshops med temaene individ, relasjoner, samfunn og visjon
  • anerkjente foredragsholdere og workshopsledere fra inn- og utland
  • ungdommene får diplom og tittelen ”endringsagent”
  • samfunnsengasjementet måles og omsettes i handling av ungdommene selv
  • i regi av InterBridge, et sosialt entreprenørskap ledet av gründeren Nassima Dzair (bildet)

(Foto: Gunnar Kopperud)

Workshop ungdommer fra Interbridge-prosjektet
Et tyvetalls ungdommer fra samtlige bydeler i Oslo har i høst deltatt på workshoper og lært om bærekraft, byutvikling og lederskap i regi av InterBridge (Foto: InterBridge).

Vi må være endring

– For å skape en ny fremtid for byen vår må vi starte med oss selv, endre litt på måten vi tenker om oss selv og om byen vår. Vi kan ikke skape endring uten å tenke annerledes. Det er som å gå rundt i fortiden, mens vi presser byen inn i fremtiden. Vi må være endringen selv, sa 16 år gamle Michelle, og fikk entusiastisk applaus fra rådhusets festsal – som for anledning var stappfull av ungdommer
 
– Begynn med de aller minste tingene. Start med et smil til en annen. Det er kanskje ikke så stort, men kan bety mye for andre, sa Abdullahi på 18. Hang Le på 15 vil ha mer fokus på miljø, og mener byen må legge til rette for mer kollektivtrafikk, mer kildesortering og gjøre det mer attraktivt å sykle. Kanskje en app kan friste folk til å bli mer grønne? 

14 år gamle Ayesha sendte en klar melding spesielt til lærere i Osloskolen: 
– Slutt å si «etnisk norsk», vi er norske alle sammen. Fra første skoledag lærer vi hvem som er etnisk norsk og hvem som er «utlendinger». Da føler mange av oss at vi ikke hører til, ikke er like bra, at vi blir ekskludert. Det vi trenger er mer kontakt mellom bydelene og mellom kulturer. Byen må bli inkluderende for alle.

Ali på 15 har fått mange nye venner fra hele byen og synes ungdom fra ulike bydeler må bli kjent med hverandre.
– Hver bydel bør bygge noe unikt som gjør at folk fra andre steder har lyst til å komme på besøk. På Furuset har vi for eksempel veldig mye fint å tilby, bibliotek, parqouranlegg og Verdensparken. Furuset er ingen ghetto, det er luksus. Tusen takk til Groruddalssatsningen, jubler han, og bobler over av entusiasme etter alt han har lært av Oslo, min by, mitt ansvar.

Vil øve innflytelse

– Vi tror på potensialet til alle ungdommer i Oslo, sa Nassima Dzair, leder og grunnlegger av InterBridge. Hun hadde vanskelig for å skjule sin stolthet da hun delte ut diplomer til de nye endringsagentene. Men prosjektet Oslo, vår by, vårt ansvar tok ikke slutt der. Tvert om, det er nå ungdommene skal sette det de har lært ut i livet, ta samfunnsengasjementet et skritt videre.

– Flere byutviklingsprosjekter har allerede kontaktet oss fordi de vil vite hva ungdommene ønsker. I november har vi blant annet bidratt under den store Bjørvikakonferansen i Oslo og ungdommene har lagt aktivitetsplaner frem til sommeren. Nå skal de blant annet besøke steder i byen hvor det øves innflytelse, som Stortinget. De skal også kurses for selv å bli kursholdere. Ambisjonen er å nå ut til minst 200 andre ungdommer i Oslo. Det skal bli spennende å se resultatene innen skoleferien neste sommer. Da skal vi forberede oss til å ta imot et nytt kull med endringsagenter, forklarer Dzair.

Ambassadører for byutvikling

Dana Jdid og Kirsten Kvam i Plan- og bygningsetaten er også opptatt av å støtte Oslo, min by, mitt ansvar videre. De mener prosjektet har utviklet gode ambassadører for byutvikling på ungdommenes premisser. 

– Ungdom kan ofte føle seg maktesløse i den store verden. Her kan de lære, føle seg viktige og oppleve at de faktisk blir hørt. Vi har gitt dem tilgang på verktøyet som allerede finnes, det er bare å ta det i bruk. Og med det engasjementet og handlingsevnen disse ungdommene har fått for byen sin, kommer de til å være pådrivere for god utvikling av sine bydeler og på tvers av bydelene. Det trenger Oslo. 

Se flere bilder fra workshopene og konferansen på Facebooksiden til InterBridge