Godt naboskap

Familien Klokk-Larsen i Tiedemannsbyen var godt kjent med byutviklingsprosjektene på Ensjø før de flyttet dit. De var ikke i tvil om hvor de ønsket å bo da de skulle flytte sammen. Leiligheten har god planløsning, ligger i syvende etasje i områdets høyeste boligblokk, er utstyrt med takterrasse og imponerende utsikt fra Vålerenga i øst, utover Oslofjorden og helt opp til Holmenkollen i vest.

– Vi er særlig fornøyd med det gode naboskapet. Det gjør det attraktivt å bo i Tiedemannsbyen og gjør at liten plass er mindre viktig. Vi vet for eksempel om en trebarnsfamilie med like liten leilighet som oss, som nå har leid inn spesialister på innredning av små leiligheter. Alt for å bli boende i det gode nabolaget.

Christian og Monica tror det sosiale miljøet skyldes at de er flere barnefamilier som flyttet inn omtrent samtidig og dermed er i liknende livssituasjoner. Det virker som alle er opptatt av å skape et godt bomiljø.

– Vi har til og med egen Facebook-gruppe hvor vi deler ting. Mia arvet nylig fine skistøvler som allerede var brukt av tre-fire andre barn i nabolaget.  

Gjenspeiler befolkningen

Til tross for at antall kvadratmeter per boenhet i den tette byen er vesentlig lavere enn lenger unna bykjernen, påpeker Silje Hoftun mange fordeler ved Hovinbyen som vil kunne holde på barnefamiliene.

– Det som er viktig er at bomiljøet oppleves trygt og godt å ferdes i, at barna kan leke trygt nært hjemmet, og at man slipper å reise langt for å levere i barnehage eller på skole. Man kan fint bo i blokk i byen og oppleve det som trygt å slippe barna ut alene.  Det handler mye om hvordan boligene og byområdet planlegges i en sammenheng. I Hovinbyen prøver vi å lette litt på tidsklemma ved å legge en rekke servicetilbud i nærheten, slik familien Eidset-Småland etterlyser, sier hun.

Men Hovinbyen tilrettelegges ikke bare for barnefamilier, både Plan- og bygningsetaten og Selvaag mener det er viktig med en god blanding av beboere.

– Vi tror bomiljøet blir best når den gjenspeiler befolkningen, og ikke blir en getto for bestemte grupper. Derfor bygger vi boliger for ulike behov og lommebøker, slik at både småbarnsfamilier, enslige med og uten barn, pensjonister og tenåringer og folk av ulik opprinnelse kan finne noe de vil trives med, sier Baard Schumann i Selvaag Bolig. Et variert boligtilbud mener han også er viktig for å få barnefamiliene til å bli boende i Hovinbyen også når barna begynner på skolen. Silje Hoftun deler hans vurdering.

– Når barna har begynt på skolen, fått venner og nettverk, vil man gjerne bli boende. Før barna når skolealder gjør nok mange en vurdering på om stedet de bor har alt de trenger også i fremtiden. Da er det viktig at Hovinbyen fremstår som et godt sted å bo på lang sikt, for større barn og ungdommer.