Stedsanalyse

Stedsanalysen bydelen gjennomførte poengterte at Tøyen mangler møteplasser. Som sådan er Torget en viktig møteplass, og man bør tilrettelegge for enda mer bruk, som små arrangementer, loppemarked, konsert etc. – Det syns vi torget svarer ut ganske godt nå, sier Carlsen i Bymiljøetaten.

– Midlertidige tiltak handler om å prøve ut ideer i praksis, og se om vi kan lære av dem. Det er en annen måte å planlegge på, sier hun. – Vi tar oss tid til å ta med erfaringene fra det som nå har skjedd. Vi skal lære av dette.

Men selv om utforming og omfang av selve torgmøblene som skal inn i 2016 ennå ikke er bestemt, er det det klart at betonghellene erstattes av rød teglstein, og at de karakteristiske lampekuplene beholdes. De er fredet av Byantikvaren, men får påmontert skjermer for å kaste mer lys ned på torget.

Carlsen er også veldig fornøyd med prosessen for Tøyen.  – Vi ønsker å involvere brukerne tidlig. Det kan være et gap mellom kommunens mulighetsrom og ønsker og forventninger fra brukerne, men i dialog kan vi komme nærmere hverandre. Vi må ta hensyn til drift, trafikksikkerhet, reguleringsplaner og rammene som legges for det vi kan bygge. Med tidlig involvering blir det også en bedre forståelse for de løsningene vi til slutt velger, sammen. Medvirkning går begge veier. Vi ønsker å lytte til lokalkunnskap, og vi kan formidle rammene vi opererer under, sier hun.

Prosessene på Tøyen involverer ikke bare beboerne, men også bydelene rundt og flere av kommunens etater, en tendens Aarsand verdsetter. – Hvis vi kan skape noe folk får et eierskap til, og som svar på det de trenger, har vi kommet langt i byutviklingen. For å få til dette må vi samarbeide bedre på tvers av virksomhetene i kommunen, involvere frivillighet og næringsliv, og sørge for at innsatsen er godt forankret i befolkningen. Det handler om å skape gode lokalsamfunn, og da må vi brette opp ermene og løfte sammen, avslutter han.