Østre Aker kirkegård
Vi krysset Østre Aker kirkegård og havnet på en traktortrasé. Her var det ikke lett å se hvilken vei vi skulle – høyre eller venstre?

Tour de Hovinbyen

Ønsker du å bli bedre kjent med Hovinbyen på sykkel eller til fots, kan den grønne ringen være noe for deg. Den knytter sammen de viktigste parkene og områdene, og skal gjøre det enklere å komme seg rundt i Hovinbyen.

Hovinbyen er i dag et område med få grønne arealer. Grøntområder er viktig i utviklingen av nye byområder og er derfor sentral i kommuneplanen for Oslo mot 2030.

Rundt i ring
To ivrige syklister fra Plan- og bygningsetaten ville selvfølgelig undersøke selv hvordan den grønne ringen fungerer i praksis. Resultatet kan du se på filmsnutten nederst i saken. Sykkelturen startet ved Ensjø der de syklet i retning Valle Hovin, over motorveier, gjennom Østre Aker kirke forbi ulike bolig- og industriområder, skoler og barnehager. Ringen er markert med grønne plastbånd, sykler og skilt med kart og fremtidsbilder. I tillegg er det merket langs Hovinbekken og fra Hasle t-bane inn mot den grønne ringen.

– Selv om vi jobber i Plan- og bygningsetaten er vi ikke så godt kjent i Hovinbyen på sykkel. Det var litt utfordrende og ikke like lett å finne veien rundt den grønne ringen, sier Tamar Luise Osvik Stronegger i Plan- og bygningsetaten.

Den grønne ringen
  • blir et sammenhengende grøntbelte rundt Økern 
  • bidrar til å etablere Valle-Hovinparken som hjertet i den nye Hovinbyen 
  • knytter sammen 11 viktige parker og rekreasjonsområder for gående og syklende i området 
  • blir 5,5 km lang
  • danner sammen med Alna miljøpark ryggraden i Hovinbyens grøntstruktur
  • kobler sammen Lillomarka i nord, Østmarka i sør, Groruddalen i øst, og indre by og Oslofjorden i vest
  • skal opparbeides med høy kvalitet for gående og syklende, med benker og beplantning
  • er et resultat av Plan- og bygningsetatens plan- og idékonkurranse 

 

Ensjø den grønne ringen
Sykkelturen starter på Ensjø ved skilt nr #3.

Ikke helt grønn enda
Det å oppleve Hovinbyen på to hjul eller til fots gir et tydelig bilde av både muligheter og utfordringer for området. I dag er det kun deler av ringen som er grønn, og det mangler forbindelser mellom Valle Hovin og Løren og Østre Aker kirke og Risløkka. Det jobbes med å videreutvikle og tilpasse den grønne ringen til resten av kommunens planer for området.

– Gjennom en serie med medvirkningsprosesser for ungdom og andre grupper i Hovinbyen har kommunen mottatt en rekke innspill om behov for nye byrom, og forslag til nye tilbud og aktiviteter i området. Disse innspillene tar vi med oss i det videre arbeidet med den grønne ringen, sier seniorarkitekt, Thomas Forslund Johansen

Turen gir god oversikt over området og gir muligheter til å se Hovinbyen som myk trafikant.  
– Jeg nøler ikke med å anbefale turen hvis du er interessert i byens utvikling, avslutter Stronegger.

Den grønne ringen vil være markert med midlertidig skilting fram til mars 2016.

Fakta
Hovinbyen

Hovinbyen er utpekt som et av de viktigste arealgrepene og satsingsområdene i forslag til kommuneplan, Oslo mot 2030. Plan- og bygningsetaten utarbeider et forslag til en strategisk plan for Hovinbyen, som skal se utvikling av de ulike delområdene i en større sammenheng.

Et viktig grep i strategisk plan for Hovinbyen er «den grønne ringen». Den grønne ringen ble først foreslått av Topic Architecture & Design i Plan- og bygningsetatens internasjonale plan- og idékonkurranse. Forslaget har vakt begeistring i Oslo kommune, som nå jobber med å videreutvikle og tilpasse den grønne ringen til kommunens øvrige planer for området.