foto_javad parsa_moments_of_freedom
Torshov Transittmottak, Oslo Foto: Javad Parsa

Tilhørighet: Hva får deg til å føle deg hjemme?

Hva betyr byplanlegging og arkitektur for følelsen av å høre til på et sted? Dette temaet skal utforskes i Oslo arkitekturtriennale høsten 2016, og gjennom konkurransen "Om å komme til" skal arkitekter se nærmere på blant annet Torshov flyktningmottak.

– I en tid preget av migrasjon, frivillig eller ufrivillig, er det behov for å se på og tenke nytt rundt hvordan mennesker bor og innretter seg i en tilværelse som for stadig flere preges av en slags permanent midlertidighet. Triennalen skal utforske hvordan vi kan planlegge byer og boliger fremover i lys av dette, sier Hanna Dencik Petersson, fungerende direktør for Oslo Arkitekturtriennale.

Hun forteller at triennalen skal ta opp ulike temaer knyttet til migrasjon, som bostedsløshet, nye former for familieliv og fremmedhet, turisme, flyktningeproblematikk og nye teknologier som fremmer ulike typer delingsøkonomi.

Oslo som arena og tema
Med en byvekst som i hovedsak er drevet av tilflytting, er Oslo ikke bare arena men også aktuelt tema for triennalens diskusjoner.

– I mai skal vi presentere et omfattende program for høsten 2016. Da skal utstillinger, konferanser, debatter, ekskursjoner og andre aktiviteter finne sted på ulike steder i byen og i samarbeid med en lang rekke lokale og internasjonale partnere. Triennalen er en møteplass hvor arkitekter, politikere, byplanleggere, akademia og byens befolkning kan komme sammen og diskutere arkitektur og byutvikling, forteller Petersson.

Skal tenke nytt om flyktninger
– Temaet for triennalen er dessverre høyaktuelt med den enorme flyktningstrømmen som vi opplever til Europa. Det er viktig at flyktninger gis gode boforhold og at de kan føle tilhørighet selv om de kun bor midlertidig på flyktningmottak, sier Hilde Olea Simonsen, direktør i ressurssenteret i Plan- og bygningsetaten.

Triennalen skal blant annet se på flyktningesituasjonen i et prosjekt som skal engasjere arkitekter og andre fagfolk til å tenke nytt rundt fem konkrete steder i Norden, som alle har betydning for mennesker i transitt. Torshov Transittmottak i Oslo er ett av stedene.

På oslotriennale.no heter det: «Asylsenternes situasjon – i alt fra deres plassering og drift av fellesområder til deres rolle i byens hverdagsliv – åpner for en rekke spørsmål rundt hvordan arkitekturen behandler det som skal være midlertidige oppholdssteder for asylsøkere».

Overveldende respons
 – Gjennom en internasjonal utlysning høsten 2015 fikk vi inn 127 forslag fra hele verden. Gjennom hele 2016 skal fem vinnerteam, ett for hvert sted, få videreutvikle sine forslag sammen med mennesker og aktører som bruker stedet. Under triennalen til høsten kan prosjektene sees av publikum i en utstilling på Nasjonalmuseet–Arkitektur, forteller Petersson.

Den 28. januar ble vinnerbidragene offentliggjort. Les mer om de fem vinnerbidragene

OAT 2016 har et todelt hovedprogram
Om å komme fra [On Residence] tar for seg samtiden. Programmet dokumenterer hvordan vi i en omflakkende tilværelse forholder oss til vår omverden og våre eiendeler, og viser hvordan arkitekturen reagerer på våre skiftende behov og identiteter.

Om å komme til [In Residence] er et nyskapingsprogram. Det går inn på ti steder i verden, som på helt spesifikke og ulike måter representerer global migrasjon. For fem av stedene i Oslo og Norden foreslås mulige fremtidige strategier gjennom en internasjonal konkurranse.

I tillegg til hovedprogrammet organiserer Oslo arkitekturtriennalen, i samarbeid med mange programpartnere, et omfattende sideprogram. På den måten når triennalen flere målgrupper, og belyser temaet fra ulike vinkler.

Oslo kommune er assosiert medlem. Plan- og bygningsetaten samarbeider med triennalen om innspill til innholdet til arrangementet.

De andre assosierte medlemmene er: NTNU, ROM for kunst og arkitektur, FutureBuilt, Norske interiørarkitekters- og møbeldesigneres landsforening og Norske Landskapsarkitekters forening. Medlemmene skal bidra med sin kompetanse og nettverk for å løfte triennalens arbeid og opptre som ambassadører for triennalen.

Fakta om Oslo Arkitekturtriennale
 • Arrangeres 8. september–27. november 2016
 • Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling.
 • Målgrupper er byens befolkning; beslutningstakere innen politikk og næringsliv; fagmiljøer innen bl.a arkitektur og eiendom og internasjonale gjester
 • Triennalen består av hovedutstillingene ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) og Nasjonalmuseet – Arkitektur i tillegg til konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater knyttet til temaet.
 • Oslo arkitekturtriennale er en ideell forening med seks medlemmer:
  - Norske arkitekters landsforbund
  - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  - Norsk design- og arkitektursenter DOGA
  - Oslo Arkitektforening
  - Nasjonalmuseet,Arkitektur
  - Oslo Buisness Region