Enhetsleder Jon Erik Reite Bang i Plan- og bygningsetaten.
Vi er på riktig vei og kan med full rett kalle oss en sykkelby, sier enhetsleder Jon Erik Reite Bang i Plan- og bygningsetaten. Denne etaten har ansvaret for både å godkjenne utbygging av stativ for bysyklene og å planlegge Oslos sykkeltraseer.

Sykkelbyen Oslo tar av!

Pilene for sykkeltrafikken i Oslo peker bare en vei: oppover. Det samme gjør utbredelsen av bysyklene. I år er antallet blitt fordoblet, til neste år triller 3000 av dem i hovedstadens gater. Samtidig godkjennes og bygges nye sykkelstativ over hele byen.

– Det er nok en stund til vi tar igjen Amsterdam, men vi er på riktig vei og kan med full rett kalle oss en sykkelby. Det sier enhetsleder Jon Erik Reite Bang i Plan- og bygningsetaten.

Det er i Plan- og bygningsetaten planene legges for hovedstadens sykkelveinett. I tillegg har Reite Bang og hans medarbeidere oppgaven med å godkjenne utbyggingen av nye stativ for bysyklene.

Hittil i år er det blitt godkjent om lag 115 nye sykkelstativ, og 85 i 2015. Plan- og bygningsetaten fortsetter å behandle ytterligere stativ over hele byen, fra Huk aveny i vest til Nordbygata i øst. Samtidig er antallet bysykler blitt fordoblet fra i fjor, til ca. 2500. På nettstedet oslobysykkel.no får du raskt oversikt over hvor stativene til Oslos bysykler befinner seg.

Mer valuta for pengene

Dette betyr at de som betaler prisen på 299 kroner per år for å kunne låne de karakteristiske blå og hvite tohjulingene får langt mer valuta for pengene, både i form av tilgang på sykler og muligheter til å plukke dem opp og parkere dem – uansett om det skjer i sentrum eller i sonen mellom ring 2 og 3. 

– Nå er vår største utfordring å legge forholdene enda bedre til rette, slik at den positive sykkeltrenden fortsetter, enten man benytter bysykkel eller andre sykkeltyper, påpeker Reite Bang.

– Stiger med uforminsket kraft

Rune Gjøs, direktør i Sykkelprosjektet til Oslo kommune, har ferske tall som viser at sykkelbruken i hovedstaden er på riktig spor:

– Så langt i 2016 har den totale sykkeltrafikken steget med vel 16 prosent. Det er på linje med økningen fra tidligere år. Syklingen stiger med uforminsket kraft – hele året rundt – og den stiger langt mer enn befolkningsøkningen skulle tilsi.

Tallene viser også at både sykkelbruken og utbyggingen av Oslo som sykkelby ligger godt an i forhold til de målene byens politikere og Sykkelprosjektet har satt.

En av seks skal sykle

Her heter det blant annet at når sommersesongen setter inn i 2017, er målet å kunne tilby 3000 sykler, fordelt på 300 stativ med i alt 6000 låser. På et mer overordnet plan er ambisjonen at hver 6. osloborger skal være en aktiv syklist innen 1.januar 2018.  

Hvem og hva som har æren for at disse ambisjonene er innen rekkevidde, finnes det ikke noe fasitsvar på. En del av økningen ser ut til å skje uavhengig av hva kommunale etater gjør for å legge forholdene til rette. Det handler om trender som stikker dypere enn som så; det å sykle er blitt en del av identiteten til den moderne osloborger, mener sykkelgeneral Gjøs.

bysykkel i Oslo, 16 sept. 2016
På nettstedet https://oslobysykkel.no/kart får du raskt oversikt over hvor stativene til Oslos bysykler befinner seg. Tallene viser hvor mange ledige sykler det er på hvert stativ akkurat nå – og de lyseblå sirklene angir hvor det kommer nye stativ framover. Kilde: Oslo bysykkel.

10 000 turer daglig

Samtidig er det liten tvil om at bysyklene yter sitt vesentlige bidrag. Daglig sykles det nå 10 000 turer på disse tohjulingene. Som oftest brukes de som et supplement til egen sykkel, som et alternativ til trikk, buss og T-bane eller bare som en morsom og effektiv måte å oppleve byen på. 

Enhetsleder Reite Bang trekker også frem et annet forhold som har bidratt på den positive siden:

– Samarbeidet mellom involverte kommunale instanser, primært Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten samt de private aktørene, med selskapet SWECO som ansvarlig søker og Clear Channel som aktør, er blitt stadig bedre. Det gjør hele prosessen, fra planlegging til gjennomføring, rask og effektiv. I tillegg bidrar selvfølgelig også politiske signaler og beslutninger om å prioritere sykkeltrafikken betydelig til å smøre maskineriet.

– Jeg opplever også at berørte instanser er godt samkjørt og har ingenting å utsette på innsatsen for å gjøre Oslo til en stadig bedre sykkelby. Framgangen har vært merkbar siden jeg begynte som leder av Sykkelprosjektet for tre år siden, understreker Rune Gjøs – og bedyrer at dette ikke er noe han bare sier av frykt for å bli arbeidsledig.

Reklamepress og sikkerhet

Selskapet som leverer og drifter både bysykler og stativ heter Clear Channel og får i all hovedsak sine inntekter fra å selge reklameplass, først og fremst på sykkelstativene.

 – De har naturlig nok et ønske om å finne plass til mest mulig reklame, særlig på steder med stor trafikk, som i sentrum og ved knutepunkt der mange mennesker ferdes. Vi må balansere dette reklamepresset mot andre hensyn, som for eksempel å skjerme barn i nærheten av skoler og ikke forstyrre gatebildet visuelt, særlig på spesielle steder som i Kvadraturen, langs Karl Johan og ved bygninger med høy verdi som kulturminner, sier Jon Erik Reite Bang.

Et annet forhold som kompliserer plasseringen av nye sykkelstativ er hensynet til sikkerhet, ikke minst ved utsatte bygg som Regjeringskvartalet og Høyesterett.

Knapphet på plass fører også til at utbygging av nye sykkelstativer kan komme i konflikt med parkeringsplasser for bil. – Med de politiske føringer vi nå har å holde oss til her i byen er det liten tvil om hvem som blir prioritert, men vi søker å finne andre plasseringer der det er mulig, understreker Reite Bang.

Knuser myter

– Oslo er i ferd med å få en sykkelkultur, litt på linje med København, der det å ferdes på tohjuling er blitt en del av å bo i byen, sier Rune Gjøs. Han tilføyer:

–  Og kanskje mest positivt av alt: Mens sykkelbruken øker, står omfanget av skader på stedet hvil. Vi kan derfor med god grunn knuse myten om at det er livsfarlig å sykle i denne byen. Det stemmer rett og slett ikke, selv om det stadig finnes utfordringer å ta tak og områder med klart behov for forbedringer.