Noen ildsjeler har syklet hele vinteren gjennom, men nå er det tid for alle oss andre også. Den milde vinteren har gitt en tidlig vår, og sykkelreparatørene melder allerede om sterk pågang fra folk som vil ha service på sykkelen.

I Oslo kommune er det flere pågående sykkelinitiativ. Tilrettelegging for sykkel er en viktig del av Plan- og bygningsetatens arbeid med byutviklingsplaner. Sykkelmuligheter innlemmes nå i planarbeidet for blant annet Vollebekk, Skøyen, Vækerø og Lysaker, i tillegg til det nye satsingsområdet - Hovinbyen.  Plan- og bygningsetaten er også engasjert i Sykkelprosjeket, som ligger under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og  jobber med byens overordnede sykkelstrategi. I tillegg til fysiske tiltak, som nye sykkelveier, rødmalte sykkelfelt og sykkelbokser, jobber sykkelprosjektet med forslag til informasjonstiltak og kampanjer for å få flere til å sykle. 

I tillegg er det startet opp et arbeid med å revidere planen for hovedsykkelveinettet i regi av Statens vegvesen og Bymiljøetaten. Eksisterende plan og utbyggingsstatus ligger på Bymiljøetatens sider .

Oppfordrer til sykkelbruk

Plan- og bygningsetaten går foran med et godt eksempel og tilrettelegger for at egne ansatte skal bruke sykkel. Etaten ligger sentralt på Grønland, og de fleste bruker i dag kollektivtransport, sykkel eller føttene til jobb. Etaten har sykkelparkeringsplasser utenfor inngangsdøren og i kjelleren og de ansatte har tilgang til garderobe og dusj. Likevel ønsker etaten å oppmuntre til enda mer sykkelbruk på arbeidsreiser. Nå vil de invitere inn en sykkelreparatør som kan utføre vår- og vinterrengjøring på sykkelen mens de ansatte jobber.

– Dette tiltaket er vi veldig fornøyde med. Det kan bidra til at flere tar i bruk sykkelen, og at flere starter sesongen tidligere. Mange utsetter syklingen fordi de ikke har kunnskap om vedlikehold, eller tid til å turen innom sykkelreparatører for vår- og vinterrengjøring. Tiltaket kan også føre til at flere sykler om vinteren,  forteller Frid Ane Jacobsen Møster i Plan- og bygningsetaten. 

Bysykkel og parkering

Bysyklene hadde sesongstart 10. mars. Bruker du en av disse, er det lett å vite hvor du skal hente og sette fra deg sykkelen, men på en del steder kan det være ganske trangt om parkeringsmuligheter. Det jobbes det med nå.

– Sykkelparkering er en viktig del av helheten. For mange er parkeringsmulighetene avgjørende for om man velger å sykle eller ikke. I rapporten «Utvikling av kollektivknutepunktet Oslo S», er anbefalingen 1000 sykkelparkeringsplasser sør for togsporene, og like mange nord for togsporene – i egne anlegg. Sykkelparkeringsplassene og tilkomsten til disse er utredningstema i det nylig utlagte planprogrammet for Oslo S, sier Frid Ane Jacobsen Møster.