Planen er en oppfølging av Kommuneplan 2015 «Oslo mot 2030–Smart, trygg og grønn» og gir rammer for den fysiske og miljømessige utvikling de neste årene. Hovinbyen skal være et foregangsprosjekt for miljøvennlig byutvikling som vil ta en stor del av boligveksten i årene fremover og skal sikre god tilgang til grøntområder. 

­­– Vi er glade for at vi har laget en plan som skal sikre både bolig og grøntareal, der den enkleste måten å bevege seg på er til fots og med sykkel, sier Vibe. – Vi er spente på hva byrådet sier til planen, legger hun til.

Strategisk plan lå på høring fra 8. februar til 21. mars og inkluderer forslag til planprogram for Helsfyr og deler av Ulvenområdet. Det kom 71 innspill til planen. Planen skal politisk behandles, men er ikke juridisk bindende.

Det er tre mål for Hovinbyen i planen: 

  1. Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse.
  2. Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen. 
  3. Gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på i Hovinbyen.