Illustrasjon: Spacegroup
Tema:

Store endringer rundt Oslo S

Rundt Oslos største og mest sentrale knutepunkt, Jernbanetorget, er aktiviteten og utfordringene store. «Områdeprogram Oslo S» legger klare føringer for fremtidig utvikling av byens travleste strøk – som attpåtil får 50 prosent flere brukere de neste 20 årene.

Rundt Oslos største og mest sentrale knutepunkt, Jernbanetorget og Oslo S, er aktiviteten stor og utfordringene mange. Nå er planprogrammet for Oslo S-området fastsatt.
De involverte aktørene er blitt enige om byplanmessig hovedgrep for utviklingen av Oslo S som kollektivknutepunkt. En av hovedanbefalingene er at ny bussterminal bør legges på tvers av togsporene over Oslo S.
I kjølvannet av «Område­program Oslo S» har det vært et omfattende plansamarbeid mellom utviklere, transportører og kommunen om «Utvikling av kollektivknutepunktet Oslo S».
Den sterke trafikkøkningen de neste 20 årene tvinger fram en ny bussterminal nær Oslo S. Fire alternativer er utredet, og rapporten fra plansamarbeidet anbefaler å legge terminalen på tvers av sporområdet.
Både Royal Christiania og Plaza ønsker å utvide kapasiteten betraktelig – mer enn område­programmet og planprogrammet opprinnelig tillot.
På tomta til den gamle Postterminalen i Biskop Gunnerus’ gate 14B planlegges det riving og helt ny bebyggelse. Sentralt blir et iøynefallende næringsbygg, nesten på høyde med Postgirotårnene.