Trygve Lies plass
Knutepunktet Trygve Lies plass skal bli mer enn en parkeringsplass og et busstopp, det skal bli et grønt og viktig byrom for alle på Furuset, både beboere og besøkende (Foto: Bymiljøetaten).

Stor interesse for å gjøre Furuset grønnere

32 deltakere fra inn- og utland kjemper om å få gjøre Trygve Lies plass på Furuset til et attraktivt og grønt knutepunkt.

I fjor høst lyste Oslo kommune ut en plan- og arkitekturkonkurranse. Da fristen for innlevering gikk ut før jul var det kommet inn 32 forslag. Nå er juryen i gang med å plukke ut fire finalister, som skal konkurrere videre. Til sommeren kåres vinneren.

Hensikten med prosjekt Trygve Lies plass er å legge til rette for grønn mobilitet, det vil si bruk av sykkel, mer miljøvennlig bilbruk og å få parkeringen bort fra bakkeplan. Målet er at knutepunktet Trygve Lies plass skal bli mer enn en parkeringsplass og et busstopp, det skal bli et grønt og viktig byrom for alle på Furuset, både beboere og besøkende.

Enklere å sykle

– I dag er det få som sykler i området. Ved å ta sykkel på alvor og finne gode løsninger for tilrettelegging blir det enklere å velge sykkel. Det viktigste tiltaket er å få bilene bort fra plassen, sier Gunhild Bøgseth, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.

– Ved å prioritere sikker sykkelparkering, fremme bildelingsløsninger og ha ladestasjoner til elsykkel og elbil gjør vi parkeringen grønnere, sier Bøgseth. Hun er meget godt fornøyd med antallet bidrag som er kommet inn.

– Vi er opptatt av at ulike aktører skal oppleve området som attraktivt og levende og at utviklingen vil bidra til aktivitet, opplevelser og økt livskvalitet for de som bor i området, sier Gunnhild Bøgseth.

Trygve Lies plass
I dag domineres Trygve Lies plass av biler og busser. I fremtiden skal det bli et grønt og viktig byrom for alle på Furuset (Foto: Bymiljøetaten).

Fire finalister

En jury bestående av nordiske fagpersoner, er denne uken samlet på Furuset for å gå gjennom de innkomne forslagene og plukke ut fire finalister som skal videreutvikle sine forslag i konkurransens fase to.

Nordic Built Cities Challenge, som er navnet på konkurransen, er organisert og finansiert av Nordic Innovation. Det er en tverrfaglig konkurranse som oppfordrer både ferske og mer etablerte aktører til å samarbeide om å utvikle innovative løsninger for smarte, levende og bærekraftige nordiske byer.

Deltagerne har levert løsninger på tre oppgaver:

1) Skape en plass som øker Furusets attraktivitet for beboere, besøkende og investorer.

2) Finne og utvikle løsninger slik at Trygve Lies plass kan fungere som et grønt mobilitetssenter.

3) Foreslå og beskrive bærekraftige aktiviteter og tjenester som kan oppmuntre og styrke lokalt eierskap for videre utvikling av Trygve Lies plass.

Konkurransen ble lansert 7. oktober i fjor. Seks nordiske byer er plukket ut til å være med. Trygve Lies plass på Furuset i Oslo er den norske utfordringen i konkurransen.

Den 3. februar blir det klart hvilke fire finalister som går videre til andre runde av konkurransen. Vinneren av hver av de seks nordiske konkurransene kåres 17. juni. Til høsten kåres en nordisk vinner.

Et Futurebuilt-prosjekt

Utformingen av Trygve Lies plass er også et Futurebuilt-prosjekt. Målet er at knutepunktet Trygve Lies plass skal bli et forbilde for hvordan knutepunkt utformes. Futurebuilt er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, og skal fremme klimavennlig arkitektur og byutvikling gjennom å få frem 50 forbildeprosjekter. I Oslo leder Plan- og bygningsetaten dette arbeidet. Konkurransen om å utforme Trygve Lies plass ledes av Bymiljøetaten.