Både for private og bedrifter

– Vi tror det solkartet som Plan- og bygningsetaten nå har utarbeidet vil være et trygt og godt digitalt verktøy for brukerne. Det egner seg både for privatpersoner og bedrifter. Her får de en nøytral vurdering, fri for kommersielle interesser, av om det er tilstrekkelig solskinn på eiendommen til å forsvare anskaffelsen av det utstyret de trenger. Enten det er snakk om solcellepaneler til å produsere strøm eller solfangere til å varme opp vann.  

Det forteller Stefanie Adamou og Hilde Olea Simonsen, henholdsvis geodataingeniør og prosjektdirektør i Plan- og bygningsetaten. Adamou har arbeidet med å utvikle selve karttjenesten, mens Simonsen har hatt det overordnede ansvaret for å lose prosjektet i havn. Utviklingen har skjedd i nært samarbeid med kommunens klimaetat. Og de to kollegene er ikke så lite stolte av at det produktet som nå ser dagens lys.

– Nettopp det at vårt kart tar med trær og høye vekster, skygger fra andre bygg og ulike formasjoner i terrenget er viktig for å få et realistisk bilde av hvor mye sol som stråler inn på eiendommen. Etter hva jeg vet er ikke andre, lignende karttjenester fra private aktører som allerede finnes på nettet, så utfyllende og pålitelige. Dermed reduseres vi risikoen for at brukerne gjør en bommert og ikke får den mengden energi ut av anlegget som de er blitt forespeilet, sier Simonsen.

Hun føyer raskt til at all informasjonen i kartet blir oppdatert når Oslo oppdaterer laserdata over byen ca. hvert tredje år. Dermed tar man også høyde for nye bygg og tilvekst av trær.

Satser på egne krefter

– Det er våre egne ansatte her i etaten som står bak utviklingen av dette dataverktøyet, forteller Adamou og fortsetter:  

– De bygger videre på våre egne data og på programvare vi selv har framstilt, særlig fra arbeidet med å utvikle et komplett 3D-kart for Oslo. I tillegg har vi koblet på data fra Meteorologisk Institutt som viser hvor mye sol som stråler inn over hver kvadratmeter av hele byggesonen i Oslo daglig siden 2012.

Hvorfor er det så viktig at solkartet er produsert i eget hus, kun med en ekstern støtte på 50 000 beskjedne kroner fra klimaetaten?

– Det gir medarbeiderne og hele etaten kunnskap og erfaringer som er verdifulle å bygge videre på når nye og bedre tjenester skal utvikles. Samtidig blir vi mindre sårbare enn om utviklingen skjedde utenfor huset og var avhengig av hva eksterne leverandører måtte ønske å tilby oss, påpeker prosjektdirektøren.  

– Oslo kommunes nye solkart er et nyttig verktøy for deg som vil utnytte solenergien på din egen eiendom.
Einar Wilhelmsen