På et eget kart kan du via internett sjekke om din eiendom allerede nå er inne i det digitaliserte byggesaksregisteret, påpeker Tina Renee Løw.
På et eget kart kan du via internett sjekke om din eiendom allerede nå er inne i det digitaliserte byggesaksregisteret, påpeker Tina Renee Løw.

Snart kan du sjekke alle byggesaker på nettet

Senhøsten 2017 skal jobben være gjort: Da er alle Oslos byggesaker blitt digitalisert og elektronisk søkbare. Dermed kan du med noen tastetrykk på egen PC finne tegninger og dokumenter på boliger og andre bygg – uansett hvor de befinner seg i byen. Mye er tilgjengelig allerede.

Snart trenger du ikke ta turen til Plan- og bygningsetaten i Vahls gate, trekke kølapp i kundesenteret og vente på en kundebehandler – som leter seg gjennom hyllemetere med mapper i byggesaksarkivet – for å få tak i de byggesaksdokumentene du er ute etter.

– Målet vårt er at det ikke skal være nødvendig å komme hit for å se «mappa si» i en byggesak, forteller prosjektleder Tina Renee Løw. Når hele vårt arkiv er skannet og tilgjengelig elektronisk – via internett og PC – har vi tatt et langt skritt i en slik retning. Vi jobber oss nå øst- og sørover i byen, sier prosjektlederen og viser på et eget oversiktskart hvor mye som er skannet. Kartet er tilgjengelig på nettadressen: http://od2.pbe.oslo.kommune.no/xkart/skanning/

Fra papir til digitalt dokument

Mye av jobben er allerede gjort, ved at 140 000 byggesaker, som i sin tid ble overført til mikrofilm, hittil er digitalisert. Dette dreier seg om byggesaker i de vestlige bydeler, i sentrum og deler av Groruddalen.

Men en god del saker, nærmere bestemt 92 000, møysommelig arkivert i mapper fra slutten av 1800-tallet og fram til 2006, gjenstår. Dette er det såkalte «C-arkivet», som i disse dager er på vei fra papir til digitalt format. Allerede fra nyttår er ca 40 000 av sakene herfra digitalt tilgjengelige. Og senhøsten 2017 er hele «operasjon digitalisering» gjennomført.

Allerede i dag kan du imidlertid gå inn på hjemmesiden til Plan- og bygningsetaten for å sjekke byggesaker som er digitalisert – i nettjenesten Saksinnsyn. Den er en av etatens mest benyttede elektroniske tjenester, opplyser Løw.

Fakta:
Slik finner du tegninger til din bolig
  1. Gå inn på nettstedet https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/
  2. Klikk på Saksinnsyn.
  3. Tast inn eiendommens adresse – eller gårds -og bruksnummer i søkefeltet. Har du saksnummeret, kan du søke opp saken direkte.
  4. Alternativt: Bruk «avansert søk» –  der søket kan presiseres ytterligere.
  5. For å se all dokumentasjon fra det gamle byggesaksarkivet kreves det pålogging. I nyere saker kreves pålogging kun for å se tegningene.
Innen senhøsten 2017 kan alle sjekke sin byggesaksmappe med noen tastetrykk på egen PC, forteller prosjektleder Tina Renee Løw. Hun leder arbeidet med å digitalisere mappene i Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv.
Innen senhøsten 2017 kan alle sjekke sin byggesaksmappe med noen tastetrykk på egen PC, forteller prosjektleder Tina Renee Løw. Hun leder arbeidet med å digitalisere mappene i Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv.

Tegninger og ferdigattester mest etterspurt

Hva er det brukerne som oftest leter etter?

 – Tegninger! Skal du søke om å endre en eksisterende bygning, må du sammen med søknaden sende inn de siste godkjente tegningene for bygget. Disse finnes i byggesakene på den enkelte eiendom, sier Løw og fortsetter: 

– Under Saksinnsyn kan du søke på adressen til eiendommen, eller på gårds- og bruksnummer. Videre vil du kunne se en oversikt over byggesakene på eiendommen med tilhørende dokumenter.

– Veldig mange ser også etter ferdigattest – i og med at det er et krav å kunne framlegge en slik attest ved kjøp og salg av eiendommer, tilføyer hun:

Gamle byggesaker krever innlogging

– Er det stor forskjell på hvordan saker fra ulike perioder blir presentert?

– På gamle saker har vi av praktiske grunner opprettet ulike kategorier– som man må klikke seg inn på for å gå videre til de enkelte dokumentene. I nyere saker kommer det opp en komplett oversikt over samtlige dokumenter. Av kapasitetshensyn er noen dokumenter, først og fremst tegninger, også delt i flere filer, for at det ikke skal ta så lang tid å laste dem ned, forklarer Løw. 

Vær også oppmerksom på at alle gamle byggesaker som nå finnes på «saksinnsyn», eller er i ferd med å bli tilgjengelige der, krever at man logger seg inn.

Det kan også i noen sjeldne tilfeller være byggesaker som ikke vises på internett, der det for eksempel er tekniske installasjoner i form av trafostasjoner. For å få tilgang til disse sakene, kan du kontakte Plan- og bygningsetatens kundesenter og som regel få sakene oversendt på e-post.

Gratis!

Det koster jo en del å få behandlet en byggesak. Hva er prisen for å hente fram dokumenter fra Saksinnsyn?

– Det er gratis både for private og for næringsdrivende! Og det gjelder enten man søker på boliger eller næringseiendommer – kort sagt i alle typer byggesaker, avslutter Løw. 

 

 

Er din eiendom i registeret?

Gå inn på kartet:

http://od2.pbe.oslo.kommune.no/xkart/skanning/

Hvis tomta du bor på er markert grønn, er bygget på eiendommen elektronisk tilgjengelig.