Ellen S. de Vibe
Etatsdirektør Ellen S. de Vibe er fornøyd med at Oslo kommune får medhold i klagesaken om småhusplanen.

Småhusplanen består uten endringer

Kommunal- og moderniserings­departementet vedtok 4. februar 2016 å gi Oslo kommune medhold i klagesaken om småhusplanen.

Dette betyr at bestemmelsene i planen opprettholdes. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 8. oktober å omgjøre Fylkesmannens opphevelse av småhusplanen. I samme vedtak ble det bestemt at departementet skulle overta den videre behandlingen av klagen over innholdet i planens bestemmelser.

– Vi er fornøyd med at kommunen får medhold, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe.  Vi tolker avgjørelsen fra departementet som en sikkerhet for at kommunene fortsatt kan bruke kvalitative reguleringsbestemmelser. Dette gjelder for eksempel bevaring av større trær og terrenginngrep over og under bakken.

– Jeg håper at vi nå fremover kan ha et godt samarbeid med utbyggerne om å utvikle småhusområdene i Oslo med god kvalitet.

Småhusplanen har en lang forhistorie, og ble sist gang revidert i 2013. Planen omfatter 29 000 eiendommer, og er dermed Oslos største reguleringsplan.

Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartemetet

Les hele vedtaket til Kommunal- og moderniseringsdepartementet