UTSTILLING HOVINBYEN: Her en illustrasjon fra bidraget med navn O&LO. Utstillingen på Kuben på Økern (Kabelgaten 22) er åpen til 8. februar

Slik kan Hovinbyen bli

- Byen har vært en tur på landet. Nå kommer byen tilbake til byen! Bård Folke Fredriksen, Oslos byråd for byutvikling, var både humoristisk og optimistisk da han åpnet utstillingen «Framtidsbilder for Hovinbyen».

Rundt 100 frammøtte fikk se de 21 bidragene fra plan- og idékonkurransen om hvordan Hovinbyen kan bli. Utstillingen er i Kabelgaten 22 på Økern, og er åpen for alle fram til 8. februar.

Den første kvelden var meningene mange foran de store veggplansjene. Og flere vil det forhåpentligvis bli. For det er ikke småtterier som venter på det 1100 dekar store området Hovinbyen:

– Vårt største byplan-grep på lang tid som kan møte befolkningsveksten. Dessuten det viktigste prosjektet etter Fjordbyen, mener Bård Folke Fredriksen. For her kan det bli opptil 27 000 boliger, næringsbygg, parker, torg, møteplasser med mer. Og nyskapingen skjer nesten midt i byen. For som byråd Fredriksen muntert påpekte; nå skal veksten og utviklingen ikke skje «på landet», altså i drabantbyene, men i bynære strøk.

– Dette er utvidelsen av den tette byen. Nå skal byen finne seg selv igjen, den erobrer mellomområder som industrisamfunnet etterlot seg, sa byråden i sin åpningstale.

Navnet Hovinbyen omfatter områder særlig i bydel Bjerke, men også i bydelene Alna, Grünerløkka og gamle Oslo. Her finnes kjente Oslo-strøk som Økern, Løren, Bryn, Haraldrud, Bjerke m.fl.

Utfordringene er særlig å utvikle en eller flere identiteter for området, samt håndtere eksisterende infrastruktur.
Byplansjef Ellen de Vibe
BYRÅD I DET GRØNNE: Byråd Bård Folke Fredriksen åpnet utstillingen der de 21 bidragene i konkurransen om Hovinbyen vises fram. I de fleste utkastene har grøntstruktur og sykkel en framtredene stilling.

Stor interesse

Mange vil altså bidra med sine ideer: De 21 bidragene er utformet av arkitekter og planleggere fra flere land. Mottoer som «Looptopia», «O&LO», «Idrettsbyen», «Jaby», «Hovinveven» og «Byen som gror» vitner om mangfold og ulike perspektiver.

– Vi har vært tydelige på at dette er en krevende oppgave på høyt nivå, og har anbefalt at den løses av tverrfaglige team, sier prosjektleder Silje Hoftun i Plan- og bygningsetaten (PBE).

Alle de 21 bidragsyterne er inntil videre anonyme, et grep som skal sikre at juryen på syv personer arbeider helt uavhengig. En premiesum på 1,5 millioner kroner tilfaller en eller flere vinnere. Avgjørelsen blir offentliggjort på den internasjonale konferansen «Reclaiming the Inner City Fringe – International conference on urban transformation» som arrangeres i Kuben yrkesarena 19.–20. mars. Om vinneren om noen år kan se sitt forslag virkeliggjort, gjenstår å se. Konkurransen innebærer ikke noen forpliktelse om dette.  

– Vi håper at denne konkurransen vil gi oss et godt grunnlag for å ta noen prinsipielle valg, et godt helhetsgrep. Utfordringene er særlig å utvikle en eller flere identiteter for området, samt å håndtere «strengene», altså infrastrukturen med veier og baner som alltid vil være der, sier byplansjef Ellen de Vibe.

Skal du sykle fra Kampen til Bjerkebanen i dag, må du et ha flaks. Området er skåret opp som en salamipølse av tog, t-bane og industri.
Byråd Bård Folke Fredriksen
HVORFOR VIL DERE SE UTSTILLINGEN? – Vi er her fordi dette er et kjempeviktig byutviklingsområde. Vårt firma deltar ikke, men det er gøy å følge med på hva som skjer. Området er ekstremt stort, konkurransen er krevende, sier arkitektkollegene Anniken Reinertsen (til venstre) og Rakel Helling.

Hun og hennes kolleger i PBE skal før sommeren ha klart et utkast til strategisk plan for Hovinbyen, og konkurransen skal altså gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. Deretter følger en omfattende og langvarig prosess: – Vi har et 15-20-årsperspektiv, sier Ellen de Vibe til ByplanOslo.

Si din mening

Men her og nå kan altså alle interesserte både se konkurransebidragene og si hva de synes. I utstillingslokalene finnes veggen «Si din mening», der man på et stort flyfoto kan feste sine kommentarer. På åpningskvelden kom blant annet tilbakemeldingene  «Skap boulevard istedenfor motorvei!», «Nydelig elv» og «Fin park – skjult skatt!». Du kan også sende inn dine kommentarer via e-post eller sende inn via planforslaget.

På Plan- og bygningsetatens kan du se alle de 21 konkurransebidragene, og dine synspunkter er svært velkomne. Byråd Bård Folke Fredriksen var klar i sin åpningstale:

– Vi må våge å bli utfordret og provosert. Så delta aktivt og kjør debatt!

I bildekarusellen under kan du se én illustrasjon fra hver av de 21 konkurransebidragene.