Fasadeendring Fougnersvei 10
FASADEENDRING: Nå er det enklere for deg å sjekke om du må søke om tillatelse hvis du vil endre fasaden på huset ditt (Foto: Åse Holte).

Skal du endre fasaden? Finn ut om du må søke

«Fasadeendring – må du søke?» er en nettløsning for deg som skal endre fasaden på eget bygg og lurer på om du må søke om tillatelse.

En fasadeendring er en endring av yttervegg eller tak. Det kan være å bytte et vindu, sette inn en dør, eller innglasse balkongen. Noen fasadeendringer må alltid søkes om, mens andre ikke krever søknad.

Det kan ofte være vanskelig å vurdere dette på egen hånd, og mange tar derfor kontakt med etaten. I fjor fikk vi over 500 skriftlige henvendelser fra folk som lurte på om de måtte søke om å endre ting på fasadene sine. 

Finn den nye veilederen på denne siden.

Raskere avklaring

Når du lurer på det samme nå, ber vi deg om å svare på enkle spørsmål på nett. Det er en forenkling for deg som vurderer om du skal gå i gang med en endring, og i så fall om du må søke om å gjøre det. Der du før har bladd deg gjennom mye informasjon på Internett og i forskjellige veiledere, tilpasser vi nå veiledningen underveis.

– Underveis i prosessen har vi testet tjenesten på kunder med planer om å endre fasaden, og vi har fått positive tilbakemeldinger, sier Eirik Winnberg, som er ansvarlig for å lage løsningen i Plan- og bygningsetaten.  

I saker hvor det er klart at tiltaket ikke krever søknad, får du beskjed med en gang. Det samme gjelder for ting du helt klart må søke om. I de tilfellene vi trenger mer informasjon for å vurdere henvendelsen, forteller vi deg akkurat hvilken informasjon vi trenger. Da vil vi raskt kunne gi en tilbakemelding, uten mye dialog frem og tilbake.

Vi har testet tjenesten på kunder med planer om å endre fasaden, og har fått positive tilbakemeldinger.
Eirik Winnberg
Fasadeendring veileder
Veiledning for fasadeendring er begynnelsen på en ny døgnåpen digital byggesakshverdag, der vi lager selvbetjeningsløsninger, hvor veiledning og byggesøknad kombineres.

På vei mot selvbetjent byggesakshverdag

– Vi vet at våre brukere ønsker seg en mer forutsigbar prosess, bedre dialog med oss, sjekklister for innsending av søknad og bedre søknadstjenester. Når vi samtidig forvalter et komplisert regelverk, der det er rom for skjønnsutøvelse, uten klare ja- og nei-svar, ser vi at det kan det være vanskelig å vite hva som er nok opplysninger for å behandle henvendelser eller søknader, sier Eirik. 

Veiledning for fasadeendring er med andre ord begynnelsen på en ny døgnåpen digital byggesakshverdag, der vi lager selvbetjeningsløsninger, hvor veiledning og byggesøknad kombineres. Med den nye veilederen får du beskjed om hva vi trenger, slik at du får forutsigbarhet.