GOD DEMOKRATISK ÅND: Anne Lund og Tormod Utsogn har arbeidet med «Si din mening» siden april. I den nye portalen kan du i god demokratisk ånd lett komme med verdifulle innspill til ulike kommunale planer.

Si din mening om arealplaner

Ikke lenger så bortgjemt og vanskelig å finne fram i; Plan- og bygningsetaten lanserer ny og brukervennlig web-portal for plankunngjøringer.

Bevares, alle planer har vært publisert før også. Men nå er det nytt design, siden er smarttelefonvennlig, sakene publiseres på et tidligere tidspunkt, du kan abonnere på tjenesten og ikke minst kan du via portalen enkelt si din mening om ulike planer som er til behandling. Derfor heter også portalen talende nok «Si din mening»

– Vi har et ønske om å gjøre plankunngjøringer mer tilgjengelige og øke folks kunnskap og engasjement rundt byutviklingen, sier Anne Lund i PBE til ByplanOslo.no. Hun er delprosjektleder i denne satsingen som PBE har arbeidet med et knapt halvår.

– Vi bor i et demokrati, og det er jo meningen at folk skal mene noe om de planene kommunen lager, sier hun. – Og forankre de, skyter Tormod Utsogn inn, prosjektleder for «Si din mening».

Inspirert av København

PBE har ikke mottatt klager på den forrige løsningen. – Men det var ikke så lett å finne fram, finne ut når planene er offentlig tilgjengelige, når du skal mene noe og hvordan du skal gå fram for å komme med innspill, sier Utsogn og legger til med et smil at veldig ofte kommer protestene først når gravemaskinen står der. Og da skal det godt gjøres å få endret utbyggers planer.

– Vi har fått spørsmål om hvorfor vi er så langt bak for eksempel Stockholm og København. Spesielt Københavns «Bliv hørt»-portal er bra, og vi må vel tilstå at vi har latt oss inspirere av denne, sier Utsogn.

Du finner ikke det som formelt kalles byggesaker i den nye portalen, kun planer; kommuneplaner og kommunedelplaner, men først og fremst reguleringsplaner (se illustrasjon av tidslinje under).

Vi ønsker å øke folks kunnskap og engasjement rundt byutviklingen.
Anne Lund, delprosjektleder
SAKSGANG: Illustrasjonen over viser saksgang og faser for arealplaner. De grå pilene øverst viser når saken er tilgjengelig i «Si din mening».

Tidligere publisering

En god nyhet for deg som gjerne vil følge med, er at portalen nå publiserer sakene på et tidligere tidspunkt. Det er forslagsstiller, oftest grunneier, som formelt har kravet på seg om å annonsere planforslag og varsle berørte instanser.  Disse kunngjøringene går ofte privatpersoner og naboer hus forbi.

– Gode innspill er lettere å innarbeide i denne fasen, sier Utsogn. – Jo tidligere man kan få inn endringsforslag, jo lettere og billigere er det å ta hensyn til innvendingene, og jo større sjansen for å innarbeide dem i planene, sier han.

Innebygd i løsningen er muligheten for å abonnere på planer på bydelsnivå, eller for hele Oslo. Som abonnent får du varsler på epost om saker og frister. Og du kan selvfølgelig lett melde deg av igjen.

Økt tilgjengelighet

– På sikt, antagelig i løpet av 2015, vil vi lansere en løsning hvor du kan abonnere på mindre geografiske områder, og hvor du også vil se byggesaker, forklarer Lund. «Si din mening» er altså et steg på vegen, og et svar på innbyggernes forventninger om økt brukervennlighet og mulighet for selvbetjening på nett.

Plan- og bygningsetaten har et større prosjekt for elektroniske tjenester, som igjen er en del av kommunens program for å bedre de digitale tjenestene for byens innbyggere og næringsliv.  «Si din mening» har blitt til gjennom dette prosjektet. Du finner portalen her.

Jo tidligere man kan få inn endringsforslag, jo større sjanse for å innarbeide dem i planene.
Tormod Utsogn, prosjektleder PBE