Forslaget "Keen on the Screen"
Forslaget «Keen on the screen» er basert på en stor skjerm sentralt på Trygve Lies plass ved den grønne transporthuben (Illustrasjon: Pir II Oslo AS, Civitas og Light Bureau).

Se hvordan Trygve Lies plass kan bli

Juryen har nå plukket ut fire finalister i plan- og arkitekturkonkurransen for Trygve Lies plass på Furuset. Vinneren blir kåret 17. juni. Furuset er Oslo kommunes satsing på klimavennlig byutvikling og et områdeprosjekt i FutureBuilt.

Konkurransen er den norske utfordringen i Nordic Built Cities Challenge. 32 deltagere fra flere ulike land deltok i konkurransen, og nå får fire team muligheten til å videreutvikle sine utkast i konkurransens trinn 2.  

De fire likestilte vinnerteamene er:

 • Sara Agnelini, Bianca Barducci, Maria Biguzzi, Alessio Valmori og Valentina Cavalli (De Gayardon Bereau og freelance).
 • Magnus Wåge, Maria Mestres Domènech, Boris Bezan, Mara Partida Muñoz, Hector Mendoza Ramirez og Olga Bombac (Mestres Wåge Arquitectes, SLP og MX_SI architectural studio).
 • Thea Kvamme Hartmann, Inger-Lill Eikaas, Christine Gjermo, Ingebjørg Finnebråten, Anne Sandnes, Philip Stensrud, Kaja Tiltnes, Katy Chada, Helene Lund-Johansen, Tine Aagensen og Arve Olsen (Pir II Oslo AS, Civitas og Light Bureau).
 • Kaja Strand Ellingsen, Amanda Helene Johnsen Solberg, Kyrre Sundal, Kurt Singstad, Martin Westley-Holand, Marco Boella, Rasmus B. Andersen, Signe Annika Haulrich, Francesca Cirla, Zhivka Georgieva, Marissa Metthiesen, Andrew Holt, Rasmus Hamann og Gudrun Jona Arinbjarnardottir (MAD, Active City Transformation og Architectopia).

Keen on the screen 

Forslaget svarer bra på de fleste kriteriene og har et element som kan ha stor overføringsverdi og som gir plassen et interessant særpreg. Det er en driftsmodell basert på en stor skjerm sentralt på plassen ved den grønne transporthuben. Her skal en egen driftsorganisasjon eller ”agent” holde hus. Herfra skal det inspireres, informeres, planlegges, organiseres, leies og lånes ut. I tillegg har forslaget en meget god analyse av situasjonen.

Bidraget er levert av Thea Kvamme Hartmann, Inger-Lill Eikaas, Christine Gjermo, Ingebjørg Finnebråten, Anne Sandnes, Philip Stensrud, Kaja Tiltnes, Katy Chada, Helene Lund-Johansen, Tine Aagensen og Arve Olsen (Pir II Oslo AS, Civitas og Light Bureau).

Nordic Built Cities Challenge
 • Konkurransen er organisert og finansiert av Nordic Innovation.
 • Deltakerne har levert løsninger på tre oppgaver:
 1. Skape en plass som øker Furusets attraktivitet for beboere, besøkende og investorer.
 2. Finne og utvikle løsninger slik at Trygve Lies plass kan fungere som et grønt mobilitetssenter.
 3. Foreslå og beskrive bærekraftige aktiviteter og tjenester som kan oppmuntre og styrke lokalt eierskap for videre utvikling av Trygve Lies plass.
 • 32 deltakere fra flere ulike land deltok i konkurransen.
 • Fire finalister er plukket ut. Vinneren blir kåret 17. juni. 
Forslaget "Norwegian Weather"
Forslaget «Norwegian weather» samler bussene under en stor ring og leker med vann i ulike fasonger (Illustrasjon: De Gayardon Bereau og freelance).

Norwegian Weather

Norwegian Weather samler bussene under en stor ring og leker med vann i ulike fasonger. Vann og naturlige materialer er i det hele et gjennomgående element i forslaget. Her forenes lek og ulike attraktive steder og aktiviteter med et effektivt transportknutepunkt hvor gang, sykkel og kollektivtransport er prioritert. Selv om man ser utfordringer med drift både av skysystemet, videoprojektorer og mobile lyskilder så vil det være interessant å gå videre for å se hvordan man kan utvikle konseptet i fase 2.

Bidraget er levert av Sara Agnelini, Bianca Barducci, Maria Biguzzi, Alessio Valmori og Valentina Cavalli (De Gayardon Bereau og freelance).

Forslaget "Flying carpet"
Forslaget «Flying carpet» har et «flyvende teppe» som en portal midt på plassen som skiller og forbinder nordre og søndre del av plassen (Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes, SLP og MX_SI architectural studio).

Flying carpet 

Midt på plassen ligger et ”flyvende teppe” som en portal som både skiller og forbinder nordre og søndre del av plassen. Dette ”flyvende teppe” har en form som muliggjør fleksibel bruk av begge plassene. Portalen utnytter terrengfallet til å skape en naturlig rampeløsning ned til sykkel og bilparkering under «teppet». Juryen ble fasinert av det enkle og rene grepet, men det vil stille store krav til kvalitet i design og utførelse. Forslaget svarer godt på kriteriene og inspirerer til videre utvikling.

Bidraget er levert av Magnus Wåge, Maria Mestres Domènech, Boris Bezan, Mara Partida Muñoz, Hector Mendoza Ramirez og Olga Bombac (Mestres Wåge Arquitectes, SLP og MX_SI architectural studio).

Forslaget "Cycle"
Forslaget «Cycle» har som ambisjon å la sykkelen prege Trygve Lies plass på en oppsiktsvekkende måte (Illustrasjon: MAD, Active City Transformation og Architectopia).

Cycle

Forslaget har som ambisjon å la sykkelen prege Trygve Lies plass på en oppsiktsvekkende måte. Over hele plassen går en sykkelbane som underdeler område i ulike soner og tilpasser seg ulike funksjoner samtidig som den gir plass til de naturlige forbindelseslinjene som går over plassen. Styrken og svakheten ved dette forslaget er sykkelens framskutte plass. På den ene siden gir sykkelbanen plassen en klar profil og den formidler et tydelig budskap om grønn transport, på den andre siden dominerer sykkelinstallasjonene så mye at de kan gå ut over andre kvaliteter. Juryen ble fasinert av det klare grepet og mener forslaget har et utviklingspotensial.

Bidraget er levert av Kaja Strand Ellingsen, Amanda Helene Johnsen Solberg, Kyrre Sundal, Kurt Singstad, Martin Westley-Holand, Marco Boella, Rasmus B. Andersen, Signe Annika Haulrich, Francesca Cirla, Zhivka Georgieva, Marissa Metthiesen, Andrew Holt, Rasmus Hamann og Gudrun Jona Arinbjarnardottir (MAD, Active City Transformation og Architectopia).

Medlemmer av juryen:

Tina Saaby, Byarkitekt i København (Juryleder)
Gunhild Bøgseth, divisjonsdirektør Plan- og utredningsdivisjonen i bymiljøetaten i Oslo kommune
Peter Groth, sivilingeniør og tidligere leder for Aspelin Ramm
Ulla Hahn, arkitekt MNAL, FutureBuilt
Stein Høglund, arkitekt MNAL, Romfarer arkitekter AS
Alexander Ståhle, landskapsarkitekt, Spacescape
Sahra Jaber Youth, lokalpolitiker
Aslaug Tveit, master i urban design, Leva Urban design
Ragnhild Momrak, landskapsarkitekt MNLA, Dronninga Landskap
Øystein Bull-Hansen, arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund (jurysekretær)