Administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg
Vi har en jobb å gjøre for å bygge identiteten som studenthovedstaden Oslo. Oslo kan ikke kopiere Trondheim eller Bergen, vi må finne vår egenart, mener Lisbeth Dyrberg, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Portrett: Ser gjerne at studentene preger Oslo mer

Hver tiende innbygger i Oslo er en student. Lisbeth Dyrberg har forlatt tannlegeyrket og jobber isteden med å gi 67 000 lærelystne gode levekår.

– Et stort studenthus sentralt i Oslo, det hadde vært flott! Med masse aktiviteter, et hus nye studenter nesten kan snuble over.

Lisbeth Dyrberg smiler bredt av tanken. Og erkjenner at utredningene har vært mange og resultatløse; et slikt studenthus dukker ikke opp med det første. Men hun har flere forslag.

– Blindern stasjon! Den bør vi gjøre noe med. Den er altfor stusslig. Rotete og uskjønn. En underlig måte å si velkommen til Norges hovedstadsuniversitet på.

Så her, på Blindern, kan noe skje. SiO eier bygget på den ene siden av T-banen. Som administrerende direktør i SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, besitter SiO atskillig av både makt og myndighet. Og selv om hun ikke alene kan bestemme T-banens utforming, kan hun snakke på vegne av nærmere 70 000 studenter. Legg til ansvaret for 8500 studentboliger fordelt på 24 studentbyer/hus, 40 spisesteder med 7000 sitteplasser, 600 barnehageplasser og fem treningssentre, for å nevne noe, og du har en viktig aktør i utformingen av Oslo og byens dagligliv.

– Er Oslo en god studentby?

– Det kommer an på… blant annet hvem du spør. Oslo kan være en god by å bo i, uten at den oppleves som en studentby. Studentene selv peker på forskjellene mellom Oslo og Trondheim, sistnevnte er jo en veldig tydelig studentby. Oslo har mange studenter, andelen er høy. Likevel er den nok ikke en studentby. Så hvordan kan vi få studentene til å prege byen mer enn i dag? Det vil bidra til en mer pulserende og levende by. Oslo er en storby. Vi har en jobb å gjøre for å bygge identiteten som studenthovedstaden Oslo. Innslaget av internasjonale studenter er stort, det betyr et mangfold som kan berike by og folk. Oslo kan ikke kopiere Trondheim eller Bergen, vi må finne vår egenart.

Administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg
Lisbeth Dyrberg
  • Adm. dir. i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) siden 1999.
  • 63 år, bosatt i Lier, 3 voksne barn.
  • Utdannet tannlege, mastergrad Business Administration NHH

 

Bygging av Kringsjå studentby
På Kringsjå er anleggsmaskiner og håndverkere i full aktivitet. Her bygger SiO 437 nye og 277 rehabiliterte studentboliger. De nye studenthusene bygges i massiv tre, og blir når de står ferdige Oslos høyeste bolighus i massivtre (Foto: Rolf Rolid).

Eventyrlyst

Selv må hun sies å ha funnet sin egenart. Det hender at en tannlege forlater yrket sitt, men å bli øverste leder for 600 ansatte? Etter syv år som tannlege byttet hun ut munnpleie med menneskepleie, hun forlot bor og fyllinger og satset på organisasjon og ledelse. Men først rakk hun noe annet uvanlig; i to år var hun distriktstannlege i Nuuk (Godthåb) på Grønland.

– Om jeg er eventyrlysten? Det var jo spennende med Grønland, da, det er noe helt annet å bo og jobbe et sted enn bare å reise dit. Jeg scorer nok høyt på dette med endringsvilje, det er der moroa ligger. Det uprøvde, hvor går grensen.

Hun får stadig påminnelser om grenser og utfordringer: Hver høst kommer det meldinger om studenter som mangler tak over hodet, og 2017 er intet unntak. Med sine 8500 boenheter tar Lisbeth og SiO vare på 10 000 utdanningssøkende, men noen ambisjon om å ta vare på alle, den finnes ikke.

– Vårt tilbud er et supplement til det ordinære boligmarkedet. Vi skal bidra til at Oslo er en god vertskommune, kanskje særlig for de internasjonale studentene som ikke synes det er så enkelt å komme hit. Men alle studenter skal ikke bo i våre boliger, sier Dyrberg.

3000 nye studentboliger

I dag er 3000 nye studentboliger under utvikling. På Kringsjå er anleggsmaskiner og håndverkere i full aktivitet, og det planlegges i Nydalen, i Brenneriveien på Vulkan og i Blindernveien, etter hvert også i Sognsveien. Alle er sentrumsnære tomter, og SiO vil gjerne bygge høyt og effektivt.

– Og da er det fort gjort å erte på seg naboene…?

– Vi har fått erfare at ethvert boligprosjekt i Oslo har naboer. Og da snakker vi om veldig aktive naboer! Demokratiet er meget levende!

Lisberg Dyrberg ler godt. Som SiO-sjef siden 1999 har hun fått erfare at byggingen av studentboliger tar tid. Protestene mot enkelte av prosjektene har vært mange.

– Det er lange prosesser, ja. Demokratiet fungerer, absolutt!

Selv om studentboligene er små, blir husene ofte store. Det handler, ikke uventet, om økonomi.

– Vi har store grunnkostnader, og disse må vi fordele på antall boenheter. Vi skal leie ut til priser som studentene kan makte, så her henger alt sammen med alt, som det heter.

– Vi har behov for flere boliger. Om noen år bør vi kunne tilby 13 000–14 000. Så jeg skulle gjerne ha stukket spaden i jorden flere steder i morgen. Men vi må bygge med kvalitet, vi har et 50–60-årsperspektiv på våre bygninger.
Lisbeth Dyrberg
Administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg
– Vårt tilbud er et supplement til det ordinære boligmarkedet. Vi skal bidra til at Oslo er en god vertskommune, kanskje særlig for de internasjonale studentene som ikke synes det er så enkelt å komme hit, sier Lisbeth Dyrberg.

Gode dialoger

– Hvilket ansvar føler SiO for byutviklingen?

– SiO omfatter altså 67 000 studenter, og boliger og treningssentre, helsetilbud, barnehager og kaféer gjør oss synlige i landskapet. Vi har et volum som setter sitt preg på byen. Vi har en tett dialog med flere campuser om planer og prosjekter, og dette er i høy grad byutvikling. Vi deltar i Boligforum, vi har samrådsmøter med Plan- og bygningsetaten, vi har et godt grunnlag for gode dialoger.

Mulige nye naboer kan akkurat nå ta det med ro, Lisbeth Dyrberg og hennes kolleger er for tiden ikke på tomtejakt. Arbeidet med de nevnte 3000 nye boligene krever sitt.

– Vi har behov for flere boliger. Om noen år bør vi kunne tilby 13 000–14 000. Så jeg skulle gjerne ha stukket spaden i jorden flere steder i morgen. Men vi må bygge med kvalitet, vi har et 50–60-årsperspektiv på våre bygninger. Vi skal ikke selge, vi skal fortsette å eie, drifte, vedlikeholde. Og vi må være attraktive hele året, vi må ha et høyt økonomisk belegg.

Lisbeth Dyrberg er blitt 63, men har et engasjement som trolig rekker til å få innvie mange nye studentboliger. Begeistringen for oppgaven og målgruppen er stor.

– Jeg er hektet på studenter! Det er en utrolig engasjerende gruppe å jobbe med og for. Ta representantene i styret i SiO for eksempel, de viser pågangsmot, tar ansvar, stiller spørsmål. Så du må være skjerpet! Jeg er veldig takknemlig for å få være med på dette, det er rett og slett en gave. Studentene er jo Norges framtid.