Vil ha innflytelse på samfunnsutviklingen

Etter mange år i ledelsen av storkonsernet Skanska var det ikke tanken på egne penger som førte Petter Eiken til ROM Eiendom og Bane NOR (ROM ble en del av Bane NOR 1. mai i år). Han så for seg et roligere liv med diverse styreverv, men så dukket dette samfunnsansvaret opp.

– Jeg kom hit på grunn av det, ja. Jeg ville være med og ha innflytelse på samfunnsutviklingen, sier Eiken, i dag 62 år gammel.

– Hva jeg tenker om Oslo? Aktørene her er blitt gode til å samarbeide. Det er komplekse forhold i en storby, så vi må finne løsninger sammen. Oslo er en by som erkjenner at det å være hovedstad betyr vekst – og må være rigget for det. Da må noen bli tapere.

– Og de er…?

– Det handler jo om fortetting. Vi skal ta vare på Marka, og vi skal ta vare på byen, da må vi ta grep. Vi er bl.a. kommet langt i å forstå at privatbilisme og sentrum ikke hører sammen. Så vi lærer sammen underveis.

Petter Eiken peker bak seg, mot fjorden, vi sitter i de nye og selvbygde kontorlokalene til Bane NOR Eiendom i Schweigaardsgate, på nordsiden av togsporene.

– Se på Barcode, det var lenge et kontroversielt prosjekt, der har vi lært mye. Kanskje burde vi ha bygget enda høyere? I dag er det 12 500 arbeidsplasser i Barcode. Det vi ser, er at veldig mange av de ansatte, og flere enn vi trodde, ikke bruker privatbilen sin til jobb. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at de dermed kjører 110 000 færre kilometer per døgn enn de trolig ellers ville ha gjort. Dette er en direkte effekt av at vi har bygget tett og høyt rundt et knutepunkt, sier Eiken.

Balanse mellom utbygging og bevaring

I dag bygger Bane NOR boliger på Grefsen (og på Jessheim, Fredrikstad, Drammen m.m.). Prosjektet på Grefsen er omtrent midtveis i byggefasen, den vil vare i ti år til. Selskapet, som er et statsforetak, regner også med å bygge boliger på Økern, men planene her er ikke fastlagt.

– Jeg innser at det må være en balanse mellom utbygging og bevaring, byen må ta vare på en helhet. Vi er en utbygger, og grensene for byens tåleevne bestemmes ikke av oss. Byen må reguleres, og den rollefordelingen har jeg respekt for.

Stadig mer av Bane NORs togaktiviteter flyttes ut av Oslos bykjerne. Vedlikehold etc. kan utføres andre steder – og da frigjøres arealer som kan omformes til boliger. Et aktuelt område er Filipstad, der Bane NOR eier rundt en tredjedel av området.

– Så snart vi finner gode alternativer, vil jernbaneaktiviteten på Filipstad forsvinne. Å lagre tog om natten midt i Oslo er ikke bærekraftig. Men for å endre noe må det være økonomisk lønnsomt. Vi i Bane NOR Eiendom er utviklere, vi skal tjene penger, selv om dette kan oppfattes som illegitimt. Når det bygges en ny stasjon på f.eks. Ski, finansieres den over statsbudsjettet. Men som byutviklere må vi tjene penger, forklarer Petter Eiken.

Helt siden han var ferdig utdannet sivilingeniør fra bygglinjen på NTNU, har Petter Eiken vært i entreprenør- og byggebransjen. Store selskaper som Selmer, Veidekke og Skanska (der han var viseadm.dir. med ansvar for Norden) står på CVen. Både far og en sønn er også byggingeniører, familien kan nesten mistenkes for å ha gener for den slags.