– Målet er at alle skal ha en park innenfor gangavstand, forteller Elisabeth Øren Arvesen og Rune Clausen i Plan og bygningsetatens avdeling for byutvikling. Kommuneplanen fastslår at det ikke skal være mer enn 500 meter fra boligområder til en park på minst 5 dekar. 

Se oversikt over alle parker og friområder i Oslo. 

– Det er bydelsvise forskjeller. For eksempel har områder som Grünerløkka og Sagene veldig god dekning av parker, mens dalbunnen i Groruddalen og mange småhusområder i ytre by har færre parker. Sistnevnte områder har imidlertid tilgang på egne hager. I Hovinbyen, som er en del av Groruddalen, er det lite parker i dag, men der planlegger kommunen flere nye grøntanlegg. Parkene fortrenges ikke av byutviklingen, de er en prioritert del av den og godt sikret både i kommuneplanen og gjennom regulering av friområder, slår Øren Arvesen og Clausen fast. 

Naturopplevelser midt i byen

ByplanOslo møter de to byutviklerne på Rudolf Nilsens plass, en typisk liten bydelspark et steinkast fra Plan- og bygningsetaten. Her er barnehagebarn på tur i knallgule vester, en mamma svinger sine to barn på huskene, mens to tidligere rusmisbrukere på jobb for Frelsesarmeen sørger for at parken er fri for søppel. I den gamle kommunedelplanen for torg og møteplasser hadde Clausen laget en sjekkliste for hva som er en god park. 

– Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er en god park, vi ønsker mangfold. Men sjekklisten kan være et godt verktøy når parker og torg skal utvikles, sier Øren Arvesen. De to klarer ikke å bli helt enige om en definisjon av park. Turveiene langs elveløp som Akerselva og Alnaelva mener de faller innenfor, mens Havnepromenaden og operataket – som alle brukes til rekreasjon og friluftsliv – kanskje ikke kan kalles parker. 
– En park bør helst ha gress og trær, og kanskje et sted å sitte. Men ellers kan en park inneholde nesten hva som helst, slår de to fast og understreker betydningen av parkene og grøntområder for Oslos identitet og urbane livskvalitet. 

– Parkene gir naturopplevelser midt inne i byen, det er både miljøvennlig, menneskevennlig og urbant. Med store byutviklingsprosjekter som Hovinbyen er også nye parker planlagt. Et generelt krav til private utbyggere er å sette av minst fem prosent av planlagt utbyggingsareal til park og plasser. Planen er at byen, bokstavelig talt, skal bli enda grønnere.

– Parkene gir naturopplevelser midt inne i byen, det er både miljøvennlig, menneskevennlig og urbant.
Elisabeth Øren Arvesen