Oslo bys arkitekturpris 2015 utstillingsåpning

Oslo bys arkitekturpris 2015 er folkets arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris er folkets arkitekturpris. Alle kan foreslå kandidater; det er de folkevalgte som avgjør hvem som vinner og det er ordføreren som deler ut prisen.

Kriteriene er at byggene må være bygget i fjor, mens parkene og byrommene kan være fra de fem siste årene. Dette er byggverk der byggestøvet nylig har lagt seg, rykende ferskvare, med andre ord. Dessuten må byggverkene, selvsagt, være bygget i Oslo og ha svært høy kvalitet. 

Fordi det er folkets pris og hovedstadens pris, stilles et utvalg av kandidatene ut på Rådhusplassen. I år varer utstillingen fra 22. september til 25. oktober, og det er 25 av de påmeldte 42 kandidatene som stilles ut.

Les mer om de 25 kandidatene.

Med litt hjelp på veien
Men rett skal være rett, de folkevalgte får hjelp på veien med å velge ut kandidater, finalister og vinner. Det er Rådet for byarkitektur som siler og nominerer kandidater og kommer med faglige råd til de folkevalgte, med Plan- og bygningsetaten som sekretariat. 
Nytt i år er at utstillingen er designet av Line Solgaard Arkitekter i samarbeid med kunstner Sebastian Sanders og Kulturbyrået Mesén. 

Line Solgaard Arkitekter beskriver utstillingen slik: 

«Utstillingskonseptet «Raster 2015» tar utgangspunkt i prosjektets kjernebudskap, arkitektur, og vil på en intuitiv og enkel måte understreke arkitekturens evne til å skape romlige opplevelser.» 

Utstillingen er laget av stålrør, og modellene vil stå i montre av akryl.

«Ved å presentere utstillingen som en serie byggverk i sin reneste form; nesten som arkitektens strek-skisse av reisverket på et bygg, vil vi skape en illustrasjon av arkitektur som ramme for formidlingen. Utstillingskonseptet vil med andre ord fungere som en arkitektur i seg selv», mener utstillingsarkitekten. 

Velkommen til åpning
Oslo bys arkitekturpris 2015

Velkommen til utstillingsåpning på Rådhusplassen den 22. september kl. 16.00.

  • Årets 25 kandidater blir stilt ut
  • De tre finalistene til prisen blir avslørt
  • Venstres Espen Ophaug, nestleder i Byutviklingskomiteen, åpner utstillingen med en kort tale
  • Balansekunstner Mikael Kristiansen opptrer
  • Det er gratis og ingen påmelding
  • Mer om utstillingsåpningen på Facebook
Thea Rynning (t.h.) og Ingrid Marie Finstad jobber i sekretariatet for Oslo bys arkitekturpris og viser fram den runde plaketten som 15. oktober skal deles ut til vinneren i Rådhuset.

Åpen hele døgnet 
Rådet for byarkitektur sørger for at alle typer prosjekter, både rehabilitering, bolig, næring, skoler og barnehager, parker og byrom blir representert i utstillingen. Som de to foregående årene skal utstillingen holdes ute på Rådhusplassen. 

– Med en slik plassering vet vi at den får et mye større publikum enn en lukket utstilling. Den ubegrensede åpningstiden medfører dessuten besøk til alle tider av døgnet. Vi tror at det også i år oppstår livlige diskusjoner i utstillingen både om de aktuelle prosjektene og om hvordan byen bør utvikles, forteller Henning Kaland i Rådet for byarkitektur. 

Vil stimulere til god Oslo-arkitektur
Det mest markante blant årets forslag, i tillegg til at konkurransen aldri har vært hardere, er at det er flere boliger enn noen gang før som er foreslått som kandidater. Forslagene gir ellers et godt snitt av det beste som ble bygget i hovedstaden i 2014 og spenner over et bredt spekter i størrelse, typologi og arkitektonisk uttrykk.

Målet med prisen og utstillingen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, samt vise frem den nyeste og beste Osloarkitekturen. Utstillingen er en solid markedsføring av Oslo bys arkitekturpris, byutvikling i Oslo i dag og arkitektonisk kvalitet.

I fjor vant Arch Uno / Arkitektpartner den prestisjefylte prisen for Kuben yrkesarena, en skole for 2000 elever og studenter på Økern.

Fakta om:
Oslo bys arkitekturpris

Vinneren offentliggjøres når prisen deles ut i Oslo rådhus den 15. oktober. Prisutdelingen vil være åpen for publikum, og program for dagen vil annonseres nærmere.
Oslo bys arkitekturpris er en årlig kommunal hederspris som gis bygg eller landskapsanlegg som bidrar til å heve, utvikle og fornye den estetiske kvaliteten på stedet.

Kriterier for tildeling
Oslo bys arkitekturpris 2015 kan gis til alle typer byggverk og anlegg innenfor bygrensen.
Byggeprosjekter må være fra 2014, landskapsprosjekter fra perioden 2010-2014.

Forslagene skal vurderes iht. kriteriene i statuttenes § 1:

  • Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur
  • Høy kvalitet på både konsept og gjennomføring
  • At bygg eller anlegg er et tilskudd til Oslo by og dens utvikling: estetisk, funksjonelt eller kulturelt