Oppstartsverksted for byøkologisk innovasjonssenter
Hva skal et byøkologisk innovasjonssenter inneholde? Det fikk deltakerne på oppstartsverkstedet gi innspill på.

Oppstart for et grønnere Oslo

Byøkologisk innovasjonssenter fikk en solfylt oppstart 7. september. Over 160 personer møtte opp på Månefisken for å dele sin kunnskap og erfaring med kommunen.

– Da er vi i gang, smilte prosjektleder Eili Vigestad Berge fra scenen. – Det er sikkert like mange tanker om hva et «byøkologisk innovasjonssenter» kan være som det er mennesker i salen. Jeg tror ikke det er ett opplagt svar, men jeg tror at vi sammen kan finne en retning for senteret her i dag. 

Deltagerne var fra helt ulike miljøer og i alle aldere: Unge, eldre, arkitekter og byplanleggere, organisasjoner og næring. Verkstedet startet med en felles innledning, før deltagerne gikk sammen i grupper for å gi sine innspill til kommunen.  

– Det dere gir oss innspill på i dag vil ha en direkte påvirkning på hva senteret skal være, forsikret Berge. – Etter i dag går vi gjennom innspillene, og så jobber vi frem en rapport som skal være beslutningsgrunnlag for hva senteret skal være. 

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, forklarte hvorfor hun mener byøkologi er viktig for Oslo: 

– Dette handler om det grønne skiftet, og hvordan samspillet mellom mennesker og natur skjer i byen. Vi trenger innovasjon for å finne nye løsninger for hvordan vi kan gjennomføre klimakutt, både i stort og lite format. Det kan være fra de helt store transportløsningene som det offentlige må ta ansvar for, til nye, grønne forretningsmodeller og forbilder til inspirasjon. Senteret kan bidra til å dele kunnskap og skape engasjement. Derfor er vi opptatt av en åpen prosess som involverer mange når vi skal skape senteret. 

Slik forklarer Marcussen byøkologisk innovasjonssenter til Dagsavisen 7. september.  

– Hvis senteret kan være fødselshjelper for flere konkrete prosjekter og være en hurtigfil for transformasjon blir jeg fornøyd.
Anne-Rita Andal, Ormsundveien økogrend
Hanna Marcussen på oppstartsverksted for byøkologisk innovasjonssenter
Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, forklarte på oppstartsverkstedet for byøkologisk innovasjonssenter hvorfor hun mener byøkologi er viktig for Oslo .

Ulike meninger og stort engasjement 

Med hodene bøyd tett sammen over bordene gikk deltagerne inn i diskusjonene med stor iver. Gruppene skulle først svare på spørsmålet «Hva er byøkologi og hvilke gode eksempler finnes i Oslo?», før de gikk videre til å velge ut det de syntes var viktigst. 

ByplanOslo spurte noen av deltagerne hvorfor de hadde valgt å delta, hva de legger i ordet byøkologi og hva de ønsket at senteret skulle bli. 

– Jeg er her fordi jeg er opptatt av bokvalitet i en tett by, sier Bjørnar Johnsen fra Oslo House. – Og jeg er opptatt av hva som skal til for å skape dette. Jeg håper at senteret vil gi informasjon og sette folk i forbindelse med hverandre, og at det blir enklere å sette i gang prosjekter. 

– Mitt håp er at senteret vil fremme innovasjon og nytenkning, sa Tonje Frydenlund fra Snøhetta. – Det er viktig at det blir en fasilitator og ikke en konkurrent til de som allerede jobber på dette feltet.

Heidi Lyngstad fra KLP Eiendom forteller at hun er engasjert privat i temaet: 
– Å få fart på det grønne skiftet er viktig for meg, og jeg er også her for å la meg inspirere profesjonelt til hvordan våre bygg og våre leietagere kan være viktige brikker i dette. Her kan vår rolle være å tilrettelegge og formidle til våre leietagere. Byøkologi for meg er enklest å forklare som at det handler om å kombinere det grønne og urbane. Senteret bør gjøre det enklere å komme over de første hindrene når man skal starte noe, og være en kanal til å gjøre kunnskap og penger tilgjengelig for folk. 

Anna Karlsson, leder i organisasjonen Spire, jobber med bærekraft og byutvikling. – Dette vil vi være med på, sier hun. – For oss som jobber internasjonalt er det viktig å se hvilke ideer andre har i Oslo, og vi vil ta med oss dette videre i vårt arbeid. Byøkologi er jo et vagt begrep, men det er viktig at en by ikke bare er menneskeskapt: Den er fortsatt en del av naturen. – Jeg håper senteret blir en mulighet for lokalt engasjement som ikke bare retter seg mot de som allerede er engasjert, men at det kan skape et bredere, folkelig engasjement. 

Også Ormsundveien økogrend var representert ved Anne-Rita Andal. – Jeg er her fordi jeg er spent på hvordan byråden skal oppfylle den ambisiøse byrådserklæringen og få med seg grasrota, sier hun. – Det er mest interessant hvordan innbyggerne kan få ned utslipp på individnivå og legge om livsstilen, og det er viktig å legge til rette for byøkologisk boligbygging for de som har lite midler. Vi trenger sunne boliger med lav ressursbruk, og økt miljøvennlig bevissthet. Hvis senteret kan være fødselshjelper for flere konkrete prosjekter og være en hurtigfil for transformasjon blir jeg fornøyd. 

– Jeg er her fordi vi jobber med bærekraftig innovasjon, og vi vil følge med på det som rører seg, sier Simen Knudsen fra Æra Strategic Innovation. – Det skjer så mye kult over alt og det er så mange gode tanker å ta med seg. For meg er byøkologi det å tilrettelegge slik at jeg kan leve et bærekraftig liv uten at jeg må bekymre meg for de valgene jeg tar. Nå er det jo nesten slik at du må være forsker for å forstå hva du kjøper på Rema 1000. Jeg ønsker at senteret blir et sted for inspirasjon og demonstrasjon av det som allerede finnes av gode forbilder, og et sted for å videreutvikle nye ideer. 

Etter verkstedet setter prosjektgruppen i Plan- og bygningsetaten seg ned for å gå gjennom alt materialet som kom inn fra verkstedet. Tidligere er det arrangert et eget verksted for urbant landbruk, samt et større kartleggingsmøte for kommunale etater som jobber med byøkologiske temaer. Alt vil inngå i en rapport med anbefaling om videre retning, og mot slutten av året skal retningen for senteret besluttes.   

 

– For meg er byøkologi det å tilrettelegge slik at jeg kan leve et bærekraftig liv uten at jeg må bekymre meg for de valgene jeg tar.
Simen Knudsen, Æra Strategic Innovation