Som eneste nordiske by har Oslo fått to bygg nominert til MIPIM Awards. Østensjøveien 27 er ett av dem. Foto: Jean Lorentzen

Offisiell åpning i Østen­sjøveien 27

Tirsdag 11. februar ble Østensjøveien 27 på Helsfyr høytidelig åpnet. Bygget er Mipim-nominert i kategorien «Best Innovative Green Building».

Mipim Awards er eiendomsbransjens svar på Oscar, og deles ut årlig på eiendoms- og byutviklingsmessen Mipim i Cannes. Finalen går av stabelen i mars.Utbygger er NCC, og bygget blir NCCs hovedkvarter i Oslo. Østensjøveien 27 er det åttende FutureBuilt-prosjektet som nå ferdigstilles.

Ambisjonen til NCC har vært å designe et bygg basert på en helhetlig tankegang, høy miljøprofil og med samme totalomkostninger for leietakerne som i andre bygg. Prosjektet fokuserer på å skape best mulig inneklima og et rasjonelt, fleksibelt og moderne kontorbygg med minst mulig miljømessig belastning. Østensjøveien 27 ble av Sustainia 100 kåret til et av verdens 100 beste bygg for bærekraftige løsninger i Rio i 2012. Arkitekten bak Østensjøveien 27 er Henning Larsen Architects. Kontoret har gjennom en årrekke tegnet og utviklet flere prosjekter i Norge.

Prosjektet på Østensjøveien er et resultat av utviklingsarbeid fra kontorets egen bæredyktighetsavdeling og tett samarbeid med NCC og Rambøll Norge.

  • viktigste klimatiltak
  • kompakt bygningskroppintegrert solavskjerming og høyt fokus på dagslysforhold
  • redusert materialforbruk
  • passivhus
  • sentral lokalisering når offentlig transport
  • god parkeringsdekning for sykler

Kontor-og industriområde

Østensjøveien er i dag et kontor- og industriområde med transformasjonspotensial. Det har derfor vært et krav å kunne bruke deler av nybygget til boliger på sikt, og dette har vært premissgivende for bygningsstrukturen, blant annet antall heiser, utforming av uterommene og åpning av bygget til gaterommet.

Fakta
FutureBuilt

Oslo kommune er en av 11 partnere i FutureBuilt programmet, og en av fire kommuner. Det er administrativt lagt inn under Plan- og bygningsetaten. Nye prosjekter vedtas inn i den kommunale styringsgruppen der alle berørte etater er representert på ledernivå.

Les mer på www.futurebuilt.no