Plakat av økologisk minifestival OASE:Kjelsrud
Kom til Kjelsrud onsdag 21. juni! Her vil det skje mye spennende, og du får både faglig påfyll og kan bli med på en rekke aktiviteter for store og små (Illustrasjon: Eriksen Skajaa Arkitekter).

OASE:Kjelsrud, en økologisk minifestival

Vil du bygge biehotell, sette poteter, lære om bokashi-kompostering eller lage regnbed? Eller høre om byutviklingen i området? Da bør du komme på byøkologisk minifestival i Kjelsrudparken på Furuset den 21. juni.

– Byøkologi handler om samspillet mellom mennesker i byen og mennesker og natur i byen, sier prosjektleder Kristian Vea ved «ByKuben – Oslo senter for byøkologi.» Han er én av dem som er med å arrangere OASE:Kjelsrud.

– Hva skjer når man ser på regnbedet som en læringsarena, og inviterer barnehager til å ta vare på dem? Gjennom arrangementer som denne byøkologiske minifestivalen ønsker vi å ha en samtale om hva vi vil med byen vår. Om hvordan Oslos nabolag utvikler seg, og hva det betyr å vokse opp i en by som forandrer seg så fort som Oslo, forteller Vea videre.

Fortetting og god nabolagsutvikling

Vea trekker fram Hovinbyen, hvor det skal bygges og fortettes med boliger for 6080 000 flere mennesker, og opp mot 100 000 nye arbeidsplasser. Hva betyr det for området når man skaper et så tett bysamfunn der det tidligere i hovedsak bare var bilforhandlere og fabrikker? Hvordan påvirker det de sosiale nettverkene når man relativt raskt gjør så store endringer i et område? Og hvordan involverer man dem som allerede bor i området i byutviklingen?

– Det er dette vi ønsker med arrangementer som OASE:Kjelsrud, å tilrettelegge for og videreutvikle gode nabolag. Gjennom å engasjere lokalbefolkningen til å delta i – og dermed få eierskap til – utviklingen. For ved å anerkjenne de gode kvalitetene som allerede finnes i nabolaget, kan man dyrke og videreutvikle stedsidentitet og tilhørighet, forklarer Vea.

En gammel hage

OASE:Kjelsrud er lagt til Kjelsrud på Furuset. For mange er Kjelsrud kanskje et ukjent sted, selv om de har vært like i nærheten, hvis de har vært på IKEA på Furuset. Kjelsrudparken er heller ikke et parknavn som eksisterer i dag. Nokså godt gjemt ligger denne grønne flekken, eller oasen, i utviklingsområdet Kjelsrud.

– På Kjelsrud ligger en gammel hage som i framtiden kan utvikles til park. Ved å plassere festivalen her, håper vi å bidra til en bevissthet om de mulighetene som finnes her. Det forteller Cecilia Carlsson i Plan- og bygningsetaten. Hun er både prosjektleder for en ny områdereguleringsplan for Kjelsrud og ansvarlig for Urbact-prosjektet på Kjelsrud. Urbact er et EU-basert program for utveksling av idèer om utvikling i byenes randsoner. Oslo er med i det toårige prosjektet «Urbact sub>urban. Reinventing the fringe» akkurat nå, og Kjelsrud er ett av områdene som er med i utviklingsprosjektet. Urbact er også med på å arrangere denne byøkologiske minifestivalen.

– Naturen – også bynaturen – gir rom for stillhet, bevegelse, lek og læring, forklarer Carlson.
– Byens økosystem er langt viktigere enn mange er klar over. Både for jorddannelse og for rensing av luft og vann, men også for det kulturelle og estetiske miljøet. 

Banner for OASE:Kjelsrud
OASE:Kjelsrud

OASE:Kjelsrud er det første i en rekke arrangementer som vil finne sted på skjulte perler rundt om i byen vår. Det er en nærmiljøfestival for hele byen. Det blir en rekke aktiviteter for store og små, det blir god mat og drikke, musikk og kulturinnslag. 

Det blir også faglig påfyll for de som er interessert i det. Her skal vi dele historier og kunnskap om nærmiljø, naboskap og byøkologi, drøfte emner som tilhørighet, det å bo i byen, bærekraft og andre sider ved byøkologibegrepet. Fagseminaret varer fra 13.00 til 16.00, festivitetene fortsetter ut over ettermiddagen og kvelden.

Tid: 21. juni kl. 13–20
Sted: Strømsveien 314A
Slik kommer du deg til Kjelsrudparken: Buss 66, 108 eller 401 til Kjelsrud (i Strømsveien), buss 25 eller 153 til Alfaset gravlund eller fra Lindeberg T-banestasjon (ca. 20 minutters gange)

Gratis og åpent arrangement.
Begrenset antall plasser på fagseminaret. 

Meld deg på festivalen.

Se hele programmet på Facebook

Kristian Vea og Cecilia Carlsson
– Med arrangementer som OASE:Kjelsrud ønsker vi å tilrettelegge for og videreutvikle gode nabolag, sier Kristian Vea, som sammen med kollega Cecilia Carlsson i Plan- og bygningsetaten står bak festivalen på Kjelsrud 21. juni (Foto: Rolf Sandnes).

Kretsløp og gjenbruk

To overordnede temaer for festivalen er kretsløp og gjenbruk. Vannets kretsløp i byen er ett av dem. Hvordan kan vi best bruke det vannet vi har og ikke minst gjenbruke det? – For eksempel kan det være billigere og mer effektivt å lage regnbed enn å grave ned rør for å samle opp regnvann. Et regnbed kan utover det å håndtere regn og overvann bidra til å forskjønne gatene og styrke biomangfoldet, sier Kristian.

– Ved å lage flerfunksjonelle gater- og byrom med regnbed, vegetasjon og trær, får man både hyggeligere omgivelser og bedre lokalklima. Det vil også gi mer robuste nærområder med tanke på klimaendringene. Fornuftig vegetasjon tar både opp i seg vann, gir skygge og avgir mindre varme. Og det gir biodiversitet og sørger for «spredningskorridorer» for fugler, dyr og insekter, utdyper Carlsson.

Et annet viktig tema er gjenbruk. – På festivalen skal vi snakke om gjenbruk i en bred betydning av ordet. Hvordan man kan redusere materielt forbruk ved å reparere eller gi bort det vi ikke lenger har bruk for. Det gjelder alt fra at det er bedre å stoppe en sokk enn å kaste den, til hvor viktig det er å gjenvinne bygningsmateriale, sier Kristian Vea.

Hva kan du gjøre i Kjelsrudparken 21. juni?

Kjelsrudparken får besøk av en rekke utstillere denne dagen, alt fra Vann- og avløpsetaten som skal lage regnbed og grønne tak, til de urbane landbrukerne i Nabolagshager og skaperne i Makers Hub. Du kan bli med på alt fra å lage regnbed til å plante trær, busker, og så poteter. Du kan bygge biehotell, lage potettrykk, mekke flaggermuskasser og lære om bokashi-kompostering. Du kan også få hjelp til å fikse sykkelen din fra Peloton Oslo, sykkelcafeen i Torggata, du kan spille returdunk med søppel og det blir ulike utstillinger, blant annet om planene for Kjelsrud. Restarters Oslo kommer for å fortelle om gjenbruk og nybruk av elektronikk. Restarters Oslo er en ideell organisasjon og som har vunnet Oslo bys miljøpris. De arrangerer såkalte fiksefester i Oslo, hvor du kan komme med ødelagte elektroniske ting og få hjelp til å sette dem i stand. Du kan få kjøpt mat og drikke i parken, fra lokale kafeer og produsenter. Det er også masse plass til å henge ut, spille kubb og ha piknik i parken.

Fagseminar og fest

Festivalen byr også på et fyldig fagseminar, både for fagfolk som arkitekter og byplanleggere, og for folk flest. Det er åpent og gratis for alle som ønsker å komme. Temaene vil være stedsidentitet, byrom og byøkologi, med vekt på sosial, økonomisk og økologisk bærekraft. Tanken er at mest mulig skal være lokal forankret.

– Alt er gratis på festivalen, med unntak av det du kan kjøpe av mat og drikke, men det er begrenset med plasser på selve fagseminaret. Derfor er det viktig at folk melder seg på seminaret hvis de vil ha plass, forteller Vea og Carlsson. Meld deg på festivalen

Fra kl. 15 og utover kvelden blir det klubbkveld i parken, med lokale DJs som Tøyen Familiefunk og Holmlia Yacht Club, og lokale mat- og drikkeprodusenter. Klubbkvelden arrangeres av Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Eriksen Skaaja Arkitekter. 

Kjelsrud oversiktsbilde
Kjelsrud er en del av Hovinbyen, og ligger rett ved IKEA på Furuset. Slik kommer du deg til Kjelsrudparken: Buss 66, 108 eller 401 til Kjelsrud (i Strømsveien), buss 25 eller 153 til Alfaset gravlund eller fra Lindeberg T-banestasjon (ca. 20 minutters gange).

Kunstnerboliger?

Arild Eriksen er arkitekt og partner i Eriksen Skajaa Arkitekter, og er også med på å arrangere festivalen. Han mener, som Vea og Carlsson, at det alltid er av stor betydning at de som skal utvikle et område trekker veksler på allerede eksisterende ressurser i utviklingsområdet.

– I Kjelsrudparken står for eksempel bygningene etter gamle Kjelsrud gård. Jeg ser for seg at man kan gjenetablere jordbruket i denne parken og utvikle det, sammen med løsninger om kompostering og vannbehandling i forkant av en eventuell boligutvikling. Det mener jeg at vil gi området en identitet basert på historien og skape et attraktivt boligområde på sikt, sier Eriksen.

Eriksen Skajaa Arkitekter samarbeider med UKS og Urbact om et pilotprosjekt for å utvikle rimelige kunstnerboliger med atelierer nær parken. – Dette kan utvikles av ordinære utviklere eller av kunstnerne selv, for eksempel i form av et boligbyggelag med dette som formål, et Unge Kunstneres Boligbyggelag, foreslår Eriksen.

Eriksen viser til Trolltun på Bøler som forvaltes av Kunstnerforbundet og som regnes som de siste boligene utviklet spesielt for kunstnere i Oslo. – Mange kunstnere har ikke råd til å komme seg inn på det ordinære boligmarkedet og mange har også vanskeligheter med å skaffe seg atelier, sier Eriksen.

Følg arrangementet på Facebook for de siste oppdateringene.