Rådet for byarkitektur
NYE MEDLEMMER: Bak fra venstre: Einar Jarmund, Jorleif Jørgenvåg og Eivind Andersen. Foran fra venstre: Marianne Sætre, Aaste Gulden Sakya, Hanne Marie Sønstegaard, Anders Larmerud, Ellen Hellsten, Katharina Thøgersen Bramslev, Gro Sandkjær Hanssen og Even Smith Wergeland. Johanne Borthne var ikke til stede da bildet ble tatt (Foto: Rolf Sandnes).

Nye medlemmer i Rådet for byarkitektur

Byrådet har utnevnt nye medlemmer i Rådet for byarkitektur. – Oslo er i rask endring, med store områder som skal transformeres de neste tiårene. Det skal skje med tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet. Medlemmene av rådet for byarkitektur utgjør en viktig stemme for god arkitektur i Oslo og har bred kompetanse innen feltet. Jeg ser frem til at de engasjerer seg i sentrale temaer som berører Oslos utvikling fremover, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Byrådet har oppnevnt de nye medlemmene i rådet for fire år. Rådet for byarkitektur skal vurdere og gi uttalelser i saker og temaer knyttet til byens arkitekturform og utseende. Rådet kan også på eget initiativ ta opp enkeltsaker og temaer de mener er viktige for byutviklingen.

Rådet består av seks medlemmer: To arkitekter, en landskapsarkitekt og tre øvrige medlemmer, i tillegg til seks varamedlemmer. Ti av tolv medlemmer er nye. 
 – Medlemmene i Rådet for byarkitektur har solid kompetanse om byutvikling, sier Marcussen.  – Vi har fått en spennende miks av dyktige fagfolk som brenner for å gjøre Oslo til en bedre by å bo i. 

Ny leder for rådet er sivilarkitekt Ellen Hellsten, fra arkitektkontoret Ghilardi+Hellsten Arkitekter.
– Jeg håper at rådet kan bidra med å sette fokus på kvalitet i forbindelse med fortetting og grønn mobilitet som vil gi store endringer i bybildet fremover, sier Ellen Hellsten. – Vi må snu nye og komplekse problemstillinger til noe positivt for byen, og sørge for at vi velger idéutvikling, og ikke problemløsning, som metode i transformasjonsarbeidet.

Rådets uttalelse følger en sak helt frem til politisk behandling. Rådet er også fagjury for Oslo bys arkitekturpris. De vurderer alle innkomne forslag til prisen og nominerer kandidater til pris og hedrende omtale for byutviklingskomiteen.

– Rådet for byarkitektur er helt uavhengig av kommunen, og består av dyktige og sterke fagpersoner som bidrar til gode, faglige diskusjoner om Oslos byutvikling, sier Plan- og bygningsetatens direktør Ellen S. de Vibe.

– Jeg mener at rådet er et viktig og nyttig forum for å løfte arkitektur- og byutviklingsspørsmål, og diskusjonene gjør at kommunen kan fatte gode beslutninger om byens fremtid, avslutter de Vibe.

Ellen Hellsten, ny leder i Rådet for byarkitektur
– Jeg håper at rådet kan bidra med å sette fokus på kvalitet i forbindelse med fortetting og grønn mobilitet som vil gi store endringer i bybildet fremover, sier Ellen Hellsten, ny leder i Rådet for byarkitektur (Foto: Privat).

Medlemmer:
Leder Ellen Hellsten, sivilarkitekt (Ghilardi+Hellsten) og Einar Jarmund, sivilarkitekt (Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter) er begge anbefalt av Oslo Arkitektforening. Aaste Gulden Sakya, landskapsarkitekt (Landskapsfabrikken AS) er anbefalt av Norske Landskapsarkitekters Forening- Oslo- Akershusavdelingen. Eivind Andersen, administrerende direktør (Oslo Håndverks- og industriforening) er anbefalt av Oslo Håndverks-og industriforening. Gro Sandkjær Hanssen, statsviter og forsker (Norsk Institutt for by- og regionforskning) og Katharina Thøgersen Bramslev, sivilingeniør og daglig leder (Grønn Byggallianse).

Varamedlemmer:
Marianne Sætre sivilarkitekt (Snøhetta) og Johanne Borthne, sivilarkitekt (Superunion Architects AS) er begge anbefalt av Oslo Arkitektforening. Jorleif Jørgenvåg, landskapsarkitekt (Statsbygg) er anbefalt av Norske Landskapsarkitekters Forening. Anders Larmerud, styreleder (Oslo Håndverks- og industriforening) er anbefalt av Oslo Håndverks- og industriforening. Hanne Marie Sønstegaard, samfunnsviter og prosjektleder (Områdeløft Tøyen) og Even Smith Wergeland, arkitekturhistoriker og byforsker (Høgskolen i Oslo og Akershus).

Rådet for byarkitektur
  • ble opprettet 23. februar 2000 av bystyret.
  • skal blant annet uttale seg om aktuelle saker og temaer av prinsipiell/overordnet karakter, som byrådet og Plan- og bygningsetaten legger frem for dem. Rådet kan også fremme saker på eget initiativ. 
  • har som regel 8–10 møter i året. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for rådet.
  • har perioden mellom 2011–2015 gitt uttalelse i plansaker, byggesaker og flere byutviklingssaker som blant annet Regjeringskvartalet og ulike Fjordbyprosjekter.
  • vurderer hvert år kandidater til Oslo bys arkitekturpris. De nominerer kandidater til vinner og hedrende omtale for byutviklingskomiteen.