Fra nedlagte jernbanesport til grønne parker

Adrian Benepe er Senior Vice President and Director ved City Park Developmentt, The Trust for Public Land. Benepe har også vært New York City Park Comissioner i 11 år, og hadde blant annet ansvaret for Hudson River Park, Brooklyn Bridge Park og High Line. Han ser at New York og andre amerikanske byer med vekst og fortetting opplever det samme presset og har de samme visjonene som Oslo og andre verdensbyer:

– Nettopp det å skape forbedringer innenfor sysselsetting, boligmarked og gjennomfartsårer, og forbedringer innenfor helse, velvære og miljø gjennom parker og offentlige rom. Når byene fortettes og prisene på fast eiendom fyker i været, må storbyene i økende grad skape infrastruktur med flere fordeler, og tilpasse gjenbruken av foreldet infrastruktur, mener Benepe.

Nedlagte jernbanespor, gamle industriområder, industriforurensede arealer og undersider av og «tak» over gjennomfartsårer kan – og må – omskapes til parker, mener Benepe.

– Vi må også sikre at alle byens innbyggere, og spesielt grupper som ikke har vært prioritert tidligere, får lik tilgang til parkområder av høy kvalitet.

Både Benepe og Slatkin trekker frem havneområdene og nedlagte jernbanespor som er blitt til parker og grøntområder.

– Det finnes en rekke «byforvandlingsprosjekter» som har endret New Yorkernes livskvalitet dramatisk, som oftest til det bedre, sier Benepe, og forteller videre: – Primært bør nevnes omskapingen av tidligere nedlagt og ikke lenger operativ maritim infrastruktur – sperringer, moloer, verft og lagerbygninger fra det 19. og tidlig 20. århundret, som danner grunnlaget for enorme nye parker i havneområder på Manhattan (Hudson River Park og West Harlem Piers Park), Brooklyn (Brooklyn Bridge Park og Greenpoint-Williamsburg Waterfront) og i Queens (Queens West/Hunters Point-parkene).

– Governor’s Island er også i ferd med å omskapes fra en forlatt militærbase til en ny øypark designet av de nederlandske landskapsarkitektene West 8. I The Bronx blir Bronx River, elven som renner gjennom USAs fattigste distrikt, forvandlet fra en åpen kloakk til en blågrønn ferdselsåre med båtliv, dyreliv og grøntområder langs breddene. Selv asfalterte skolegårder på bare 5 hektar omskapes av The Trust for Public Land til tumleplasser for lokalsamfunnet, der overflatevann føres ned i bakken i stedet for til det overbelastede avløpssystemet, og bidrar til å rense vannet i byens havnebassenger, forteller Benepe.

Hvis du har vært i New York de siste årene, så har du kanskje tatt turen på det nedlagte jernbanesporet High Line på Manhattan. Jernbanesporet var tidligere brukt til frakt- og persontrafikk, men er nå omskapt til en park.

– High Line er allerede blitt USAs mest besøkte park i forhold til størrelsen, hele 7 millioner besøkende per år! Men det nyeste prosjektet i NYC er The Trust for Public Land sitt QueensWay-prosjekt, som går ut på å omskape et 7 km langt jernbanespor til en lineær park med adskilte traseer for fotgjengere og syklister og knutepunkter for lek og utendørs undervisning, forteller Adrian Benepe.