Hanna Marcussen Plan- og bygningsetaten byråd for byutvikling

Navnekonkurranse: Gi byøkologisk innovasjonssenter nytt navn!

Byrådet vil etablere et nytt innovasjonssenter som skal jobbe med det grønne skiftet i byen. – Det kan jo ikke hete byøkologisk innovasjonssenter, smiler byråd Hanna E. Marcussen. – Derfor ber jeg om hjelp slik at vi kan finne et nytt navn som forteller at dette senteret handler om grønt, smart byliv.

Byrådet vil etablere et nytt innovasjonssenter som skal jobbe med det grønne skiftet i byen.  – Det kan jo ikke hete byøkologisk innovasjonssenter, smiler byråd Hanna E. Marcussen. – Derfor ber jeg om hjelp slik at vi kan finne et nytt navn som forteller at dette senteret handler om grønt, smart byliv. (Se film nederst i saken).  

Forprosjektet pågår nå, og skal avklare hva senteret kan være, og anbefale hvordan det skal driftes. Etableringen av senteret skjer etter nyttår. 

For å delta i konkurransen legger du enten inn ditt forslag på Plan- og bygningsetatens Facebook-side, eller så kan du sende en e-post til byokologisk@pbe.oslo.kommune.no. Fristen for å sende inn forslag er 28. november.  

– Mange vet ikke hva ”byøkologisk” betyr, og ”innovasjonssenter” kan virke litt svevende og uklart. Men egentlig er dette enkelt, fastslår Marcussen. 

– Det handler om at byen og naturen må spille på lag slik at vi både får godt nærmiljø og takler klimautfordringer, og sentret skal utvikle og dele kunnskap om å leve miljøvennlig i byen. Det er samspillet mellom menneske og natur i byen som skaper bærekraft. Dette er en kreativ og innovativ prosess, og senteret skal vise forbilder til inspirasjon, og koble sammen mennesker og organisasjoner for å utvikle nye ideer, teknologiske løsninger og måter å leve grønt i byen på. 

Juryen som skal bedømme de innsendte forslagene, består av byråd Marcussen, seksjonssjef i Språkrådet Daniel Ims og etatsdirektør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten. Blant forslagene som kommer inn vil juryen velge ut et vinnerforslag. Vinneren får et gavekort på en middag for to på Kolonihagen, samt at fem forslag premieres med en ”vintersykkelpakke” fra Peloton. Det blir også trukket ut 25 forslag som får hvert sitt gavekort på to kinobilletter. 

– Vi er glade for at Daniel Ims fra Språkrådet kan delta i juryen, sier Marcussen. – Språkkompetanse er viktig for å velge ut et godt navn, og vi er opptatt av at navnet skal være norsk, beskrive senteret og skille seg ut. 

Starter opp i 2017 

Byrådet har foreslått fire millioner til senteret i 2017, og før jul i år blir forprosjektet ferdig. Forprosjektet viser hva senteret kan være og anbefaler hvordan det skal driftes. Etableringen av senteret skjer etter nyttår. 

Både dyrking i byen, løsninger for deleøkonomi, energiløsninger som solcellepaneler og miljøvennlige bygg faller inn under begrepet byøkologi – i tillegg til at byøkologi også handler om medvirkning og sosial bærekraft. 

– Senteret skal ikke være en konkurrent til private initiativ, sier Marcussen. – Tvert i mot ønsker vi å gi drahjelp til gode initiativer, samtidig som vi deler erfaringer og kunnskap som kan gjøre det enklere å starte noe nytt. Dette betyr at både delebilordninger, kommunale støtteordninger for miljøvennlige bygg og kunnskapsformidlere som kurser folk i bakgårdsstemning, skal oppleve senteret som en støtte. 

– Det handler om at byen og naturen må spille på lag slik at vi både får godt nærmiljø og takler klimautfordringer, og sentret skal utvikle og dele kunnskap om å leve miljøvennlig i byen.
Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling