– Og hva har Nasjonalmuseet bidratt med når det gjelder bymiljø?

– Lokalisering av bygget veldig bra, mot et offentlig rom med mye mennesker, og lett tilgjengelig. Det er en gevinst, svarer representanten for avtalens tredje part, Ellen de Vibe. – Som reguleringsplanen er vedtatt, har det blitt et bygg med høy arkitektonisk kvalitet, og jeg håper det blir med kortreiste materialer.

– Arkitekten ønsker skifer, og jeg håper virkelig at Statsbygg setter miljøhensynet høyt nok til at skiferen blir kortreist, sier hun.

På grunn av tuneller under Nasjonalmuseet, og liten plass rundt, blir det ikke P-plasser for bil annet enn handicap-plasser. –  Derfor arbeider vi nå videre med sykkelparkering, forteller de Vibe, og får støtte av Rusten i FutureBuilt. – I samarbeid med sykkelprosjektet i Oslo jobbes det med å få et til et parkeringshus for sykkel skikkelig nært som kan dekke trafikken både til Nasjonalmuseet, Nesoddbåtene og andre besøkende i strøket, avslutter hun.