Flyfoto av Rådhusplassen tatt i juni 2016
Flyfoto av Rådhusplassen tatt i juni 2016. Foto: Plan- og bygningsetaten/Mediaweb

Nå blir det fisketorg på Rådhusplassen!

I sommer sa vi ja til planene om et fisketorg på Rådhusplassen. Nå kan det bygges en ny og moderne markedshall for salg av fersk fisk, skalldyr og andre råvarer fra havet.

– Dette  blir et flott tilskudd til Rådhusplassen, Vestbanen og tilbudet langs Havnepromenaden. Og trolig vil det også bidra til å legge grunnlaget for et enda mer variert byliv i området, sier seniorarkitekt Simon Magnus Simonsen i Plan- og bygningsetaten.

– Fisketorgets beliggenhet  på bryggekanten og som et salgssted blir noe helt nytt, og vil skape økt aktivitet langs Havnepromenaden og trekke publikum helt ut til fjorden.

Enkelt, funksjonelt og universelt utformet

Selve bygningen vil være en paviljong i én etasje med kjeller plassert i nord-sør retning, slik som de andre service-bygningene på nabobryggene. Fasadene vil i all hovedsak være av gjennomsiktig glass og med et flatt betongtak som stikker noe ut over fasadeveggene. Det skal ikke være tette felt i fasaden og om sommeren skal glassfasadene kunne åpnes helt opp.

– Det er byggets innhold som skal ha hovedrollen. Bygningen vil være rammen rundt aktivitetene til fisketorget, forteller Simonsen.

Det nye bygget oppfyller også kravene til universell utforming. Det blir trinnfri adkomst fra alle innganger og en vareheis mellom etasjene. 

Byantikvaren er positiv

Fisketorget ligger i umiddelbar nærhet til Honnørbrygga og Rådhusplassen som er regulert til bevaring og Vestbane-bygningen som er fredet. Rådhuset med nabobygg er oppført på Byantikvarens gule liste. 

Også Byantikvaren er positive til den nye fisketorget da de uttalte seg til planene tidligere i år. Dette er god og tilpasset arkitektur som følger tradisjonen i området. Det er et godt prosjekt som fører til flere maritime aktiviteter i Pipervika.  Byantikvaren har vært opptatt av at bygningen skal ha preg av å være en fiskehall med en åpen konstruksjon og glassvinduer.

Slik kan det nye fisketorget på Rådhusbrygge 4 se ut fra Rådhusplassen. Tegning: DARK arkitekter as.

Åpning i 2017

Øyvind Helgesen i selskapet Fisketorget i Oslo AS forteller at de nå er nærmere realisering enn de har vært i løpet av de ti årene han har deltatt i planene med et fisketorg i Oslo. Selskapets fire gründere er nå i gang med å styrke egenkapitalsituasjonen til Fisketorget i Oslo AS for å kunne lånefinansiere prosjektet.

– Vi satser på en åpning av det nye bygget i 2017. Han forteller også at prosjekteringen allerede er kommet langt. I sommer har det vært gjennomført prøvegravinger i grunnen, avslutter Helgesen.