Søk digitalt om å endre fasaden

Parallelt med denne nye nettrådgivningen arbeider Plan- og bygningsetaten med å forbedre og forenkle sine tjenester overfor publikum. Det er allerede mulig å søke digitalt om rammetillatelse for å oppføre tilbygg, påbygg og alle typer småhus, og nytt i høst blir tjenesten utvidet med mulighet for å søke om fasadeendringer. Tjenesten skal lanseres i løpet av oktober.

Men allerede i dag byr kommunens nettsider på mye informasjon for dem som tenker på å søke om fasadeendring. Via emneordet «Endre fasaden» (som allerede finnes) koples du til tjenesten «Hva gjelder for eiendommen?», og her får du viktige opplysninger om den videre prosessen ved å svare på enkelte kontrollspørsmål – ikke minst om hva som er søknadspliktig eller ikke. Det fremgår f.eks. også om eiendommen står på Byantikvarens gule liste.

– Veiledningstjenesten er åpen for alle. Men når det gjelder søknad om å endre fasaden, må fagfolk koples inn. For søknadspliktige fasadeendringer er det et krav at fagfolk skal utføre jobben, og det må leveres planer og tegninger fra ansvarlige profesjonelle, sier Eirik Winnberg, delprosjektleder for nye digitale tjenester i Plan- og bygningsetaten. Som altså lover en heldigitalisert løsning i løpet av høsten.

– Det har vært gjort mange tabber på murgårdene gjennom årene. Byggebransjen vil jo gjerne være moderne, men en nyvinning som plastmaling viste seg å ha store ulemper fordi den hindret byggene i å puste. En god rådgivningstjeneste vil kunne rydde opp i gamle synder og sikre god byggkvalitet i mange tiår framover, sier byantikvar Wilberg.