Nytt potensial

Å planlegge og gjennomføre gode tiltak for overvannshåndtering er et møysommelig arbeid. I Oslo er Ensjø et eksempel på god overvannshåndtering, men dette har ikke vært noen quick-fix-løsning.

– I 2004 bestemte bystyret at det skulle være åpen overvannshåndtering på Ensjø med åpning av Hovinbekken. Nå er arbeidet kommet i avslutningsfasen, sier Målfrid.

Grønne parkdrag med trær, dammer og vannveier gjør at dette er et populært sted å besøke.

– Faktisk får vi stadig henvendelser fra folk som ønsker omvisning i området, og både Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten har guidete turer til Ensjø, forteller Bent.

Mindre prosjekter blir også prøvd ut andre steder i byen. På gatetunet Deichmans gate og Wilses gate blir gaten rustet opp slik at det blir en hyggelig lokalgate, hvor regnvann håndteres lokalt og utgjør et synlig estetisk element. Ni regnbed med forskjellige konsepter skal håndtere regnvann fra gater og tak.

– I regnbedene er det instrumenter som gir oss informasjon om vannstanden, hvor ofte bedet når sin maksimale kapasitet, samt hvor lang tid det tar å infiltrere vannet i grunnen. Vi vil også kunne undersøke hvordan lav vintertemperatur påvirker effekten i regnbedene, sier Bent.

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Vann- og avløpsetaten. Det rehabiliterte gatetunet blir ferdig og åpnes nå i vår.

– Selv om overvann er et potensielt problem, viser også eksempler som Ensjø og Deichmans gate at overvannet har et potensial, og at vi kan finne nye måter å bruke vannet som kommer, på, avslutter Bent.