Trygve Lies plass
TRYGVE LIES PLASS: To millioner skal brukes til å gjennomføre en idékonkurranse, og målet er at knutepunktet Trygve Lies plass skal bli mer enn en parkeringsplass og et busstopp – det skal bli et "grønt mobilitetssenter" og en viktig byrom for mennesker på Furuset.

To millioner til Trygve Lies plass

Den nordiske konkurransen Nordic Innovation har tildelt Oslo kommune to millioner kroner. Pengene skal gå til å gjennomføre en konkurranse for å utvikle Trygve Lies plass på Furuset.

– Vi er stolte over å ha vunnet denne prisen, sier byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen. – Nå kan vi starte på en spennende og nødvendig utviklingsprosess av Trygve Lies plass. Det at Oslo kommune har blitt valgt ut i denne konkurransen, viser at den klimavennlige byutviklingen vi ønsker å få til på Furuset har stor gyldighet og overføringsverdi. 

Nordic Innovation tildeler pris til seks prosjekter i Norden med ulike temaer. Det var i alt 37 prosjekter fra alle nordiske land med i konkurransen. Furuset er Oslo kommunes forbildeområde i FutureBuilt-programmet.

– På Furuset skal vi vise hvordan klimavennlig byutvikling kan skje i praksis, sier Eili Vigestad Berge, Oslo kommunes prosjektleder for FutureBuilt. – I søknaden la vi vekt på tilrettelegging for grønn mobilitet og knutepunktsutvikling. Dette er høyaktuelle temaer hvor vi trenger innovasjon og smarte løsninger.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet: «Prosjektplanen har potensial for å skape en meningsfull løsning der grønn mobilitet, fritids-/kulturaktiviteter, modernisering av byrommet og kanskje klimatilpasning utgjør grunnlaget for et sosialt løft. (…)Skalerbarheten ved løsningen tyder på at dette kan bli en modell for prosjekter andre steder.» 

Bilene vekk fra plassen
1,2 millioner av summen er øremerket premiering av konkurransebidragene, mens 800 000 er til administrasjon av konkurransen. 
– Prisen skal brukes til å gjennomføre en idékonkurranse, og målet er at knutepunktet Trygve Lies plass skal bli mer enn en parkeringsplass og et busstopp  det skal bli et “grønt mobilitetssenter” og en viktig byrom for mennesker på Furuset. Vi skal ha fokus på utvikling av byrom som en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Målet er å lage en urban plass som tilrettelegger for urbant liv og blå-grønne strukturer. Konkurransen lyses ut i i månedsskiftet september-oktober 2015, opplyser Gunhild Bøgseth, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten, og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. 

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for grønn mobilitet: sykkel, “grønnere” bilbruk og å få parkeringen bort fra bakkeplan. 
– I dag er det få som sykler i området, sier Bøgseth.  Ved å ta sykkel på alvor og finne gode løsninger for tilrettelegging blir det enklere å velge sykkel. Det viktigste tiltaket er å få bilene bort fra plassen. Samtidig skal parkeringen også være grønn, ved å prioritere sikker sykkelparkering, fremme bildelingsløsninger og ha ladestasjoner til elsykkel og elbil. Nå er vi spent på å se hvordan dette kan løses i praksis, og vi håper å få bred deltagelse i konkurransen som kommer. 

FutureBuilt er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, og skal fremme klimavennlig arkitektur og byutvikling gjennom å få frem 50 forbildeprosjekter. I Oslo leder Plan- og bygningsetaten dette arbeidet. Konkurransen om å utforme Trygve Lies plass skal ledes av Bymiljøetaten.