Allmenningene mot sjøen forbindes av Havnepromenaden

For å forstå den strategiske utviklingen av Bjørvika-området, må de sju allmenningene og Havnepromenaden  tas hensyn til.

– Allmenningene er allment tilgjengelige fotgjengerområder som både visuelt og fysisk forbinder den bakenforliggende byen, gjennom de nye byutviklingsområdene, og helt ut i sjøen. Allmenningene og ikke minst Havnepromenaden er tenkt å være arenaer for publikumsrettede attraksjoner, som forskjellige arrangementer og publikumsaktiviteter, sier Stein Kolstø. Havnepromenaden er planlagt langs sjøen fra innerst i Frognerkilen på Skøyen i vest, til Alnas utløp sørøst i Grønlia, og blir nesten en mil lang.

 «Operaallmenningen» (12) skal gå sørøstover fra Jernbanetorget ned til Operaen.

– Du vil kunne stå på nederst på Karl Johan og se både Operaen og sjøen, sier Kolstø, – og hvis du vil kan du spasere ned til sjøkanten og dyppe tærne i vannet.

«Akerselvallmenningen» (13) strekker seg i rett linje fra Schweigaardsgate og følger Nylandsveien sørover helt til allmenningen slutter i sjøen sør for Munchmuseet. – Her får folk en fantastisk utsikt når man går mot sjøen. «Stasjonsallmenningen» (14) åpnet  våren 2011, og går fra Schweigaardsgate ved Anette Thommessens deretter over sporområdene på Oslo S og ned til Bispevika (15).

«Bispekilen» (7)  er den fjerde allmenningen. Den strekker seg fra grøntområdene i Middelalderparken, som for øvrig også skal opprustes, og går hovedsaklig gjennom et helt nybygd boligområde og ned til vannkanten. «Kongsbakkeallmenningen» (16) litt lenger sør, vil strekke seg fra Middelalderparken (17) , og vil ha boliger på nordsiden, og grense til industriområdet i Lohavn (18) i sør. Enda lenger sør i Bjørvika blir det ut på 2020-tallet en «Loallmenning» (19) mens i helt i vest vil  «Festningsallmenningen» (20) gå rett sør for Havnelageret (23), en allmenning som blir den eneste som ikke når helt ned til vannflaten, men ender i en kai.

Les mer om allmenningene her.

Bygg og anlegg i mange år

Mange folk passerer gjennom Dronning Eufemias gate hver dag, og slik skal det fortsette, selv om det blir omfattende bygge- og anleggsperioder i området i minst fem år til. Enten folk går, sykler eller tar bussen skal de komme trygt og godt frem.

– Det pågår viktige diskusjoner og omfattende prosesser for å få til og sikre best mulige gang-, sykkel- og kollektivløsninger både på kort og lang sikt Omfanget av syklister er også blitt mye større enn vi kanskje trodde for ti år siden. Og det er jo veldig bra! Oslos første sykkelhotell kommer forhåpentligvis til våren, bak parkeringshuset og med inngang fra Christian Frederiks plass. Mange stusser også over at trikken ikke kjører i den flotte trikketraseen i Dronning Eufemias gate. Det jobbes med å finne løsninger slik at ikke alt må vente til  togene på Follobanen tøffer inn til Oslo S, som etter planen skjer i 2021, avslutter Nyrnes.