Context Oslo er et av bidragene som kom inn til plan- og idékonkurransen som Plan- og bygningsetaten har gjennomført. En jury kårer vinneren av konkurransen 18. mars i Oslo rådhus.

Ledende europeiske byplanleggere til Oslo

Byplanleggerne Ruurd Gietema fra Rotterdam, Paul Reynolds fra London og professor Klaus Overmeyer fra Berlin er blant høydepunktene på programmet under den internasjonale byutviklingskonferansen i Oslo 19. og 20. mars.

Anerkjente utenlandske byplanleggere vil dele sine erfaringer når Oslos største byutviklingsprosjekt Hovinbyen nå ligger i støpeskjeen.

Hvordan få en god og spennende by der det før var industri, motorveier og udyrket mark ved siden av indre by? Transformasjon er hovedtema når Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune arrangerer den internasjonale byutviklingskonferansen «Reclaiming the Inner City Fringe» på Kuben yrkesarena, 19. og 20. mars.

Se hele programmet for konferansen.

– Hensikten med konferansen er å etablere en felles læringsarena for utveksling av erfaringer med denne typen store transformasjoner, sier Farah Humayun, prosjektleder for konferansen i Plan- og bygningsetaten.

Byplandirektør Ellen S. de Vibe og byråd Bård Folke Fredriksen åpner konferansen som strekker seg over to dager.

Stor interesse

Konferansen er fulltegnet og over 250 deltagere skal være med og dele sine erfaringer.

– Programmet byr på spennende foredrag fra anerkjente personer innenfor fagmiljøet, diskusjon i paneldebatter og omvisninger i Hovinbyen. Vi ønsker at deltakerne skal dele kunnskap om egne prosjekter og lære om andre liknende prosjekter, sier Humayun.

Ruurd Gietema fra Rotterdam er en pioner i tverrfaglig tilnærming til komplekse urbane områder og har stått bak anerkjente Hafencity i Hamburg.

Paul Reynolds fra London spør om det er mulig å transformere eksisterende infrastruktur i stedet for å fjerne det? Et av New Yorks hippeste hoteller ligger på en tidligere metrolinje.

Klaus Overmeyer fra Berlin har stått bak en kulturell fristad i Rotterdam og vil snakke om identitet og eierskap.

Presentasjon av vinnerbidrag
Plan- og bygningsetaten lyste ut en plan- og idékonkurranse i oktober 2014, der hensikten var å få innspill og visjoner å ta med videre i arbeidet med en strategisk plan for Hovinbyen. Vinnerne kåres 18. mars, og en premieutdeling vil foregå i Rådhusgalleriet i Oslo rådhus kl. 15–17. Bidragene blir også presentert under konferansen dagen etter.

– Vi har fått inn mange spennende forslag som vi gleder oss til vise frem til deltakerne under konferansen. Vi tror det det kan være et flott utgangspunkt for diskusjoner om utviklingen av Hovinbyen, sier Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for avdeling for byutvikling.

Oslos største utviklingsområde

Innen 2030 må Oslo romme 160 000 nye innbyggere. Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde med størst potensial for urban fornyelse og vekst. Området tilsvarer størrelsen på indre by innenfor Ring 2 og består i dag av industri og lager, transportterminaler og bebyggelse. Les mer om Hovinbyen på www.oslo.kommune.no/hovinbyen.

Plan- og idékonkurransen

6. oktober 2014 lyste Plan- og bygningsetaten en plan- og idékonkurranse der byplanleggere, studenter og personer med annen relevant fagbakgrunn ble utfordret til å delta. Oppgaven var delt inn i tre deler som skulle besvares, fra et overordnet blikk på området, til et dypdykk inn i et selvvalgt område. Konkurransen ble avsluttet 12. januar 2015. En jury evaluerer forslagene ut ifra de overordnede målene for Hovinbyen og deler ut 1,5 millioner kroner i premier. Vinneren blir kåret 18. mars i Oslo rådhus.