Oversikt over de åtte byrutene for sykkel i Oslo sentrum.
Oversikt over de åtte byrutene for sykkel i Oslo sentrum. Samlet lengde vil være 53 kilometer.

Lager åtte nye byruter for sykkel

Sykkelen erobrer Oslo sentrum: 53 km sammenhengende sykkelveier kommer innenfor Ring 3.

At sykkelen er lovet større og bedre plass i Oslo-trafikken, har de fleste fått med seg. Og erklæringene fra politikerne i Rådhuset er mer enn løfter og planer: Arbeidet er i gang. I løpet av tre-fire år skal Oslo sentrum få åtte nye «byruter», altså sammenhengende sykkelveier. Samlet lengde vil være 53 kilometer.

– Byrutene er et resultat av bevisste vurderinger om hvor behovet er størst for et sammenhengende sykkelveinett. I dag finnes det ikke noe sykkelnett innenfor Ring 3. Så ut ifra kriterier om hva man bør prioritere – som trygghet, økonomi osv. – er etablering av byruter naturlig. Vi lager tverrforbindelser nord-sør og gjennom sentrum, sier Rune Gjøs, direktør for Sykkelprosjektet i Oslo. Han er full av pågangsmot, og han er ikke avhengig av store anleggsarbeider:

– Vi kan gjøre en masse tiltak fortløpende. Og vi kan gjøre det enkelt. For eksempel ved å åpne enveiskjøringer – slik at det kan sykles i begge retninger. Neste trinn kan være å trygge veikryssene; etablere tilbaketrukne stopplinjer og lage «sykkelbokser» markert med rød asfalt, da øker vi sikkerheten og framkommeligheten. Vi vil kontinuerlig løfte standarden, også ved å feie og rydde snø, sier Gjøs. 

– Byrutene er et resultat av bevisste vurderinger om hvor behovet er størst for et sammenhengende sykkelveinett.
Rune Gjøs
De åtte byrutene:
 1. Torshov–Vippetangen
 2. Smestad–Tøyen/Galgeberg
 3. Rådhusplassen–Dælenenga/ring 2
 4. Frogner–Tiedemannsjordet
 5. Frognerparken–Galgeberg
 6. Skøyen–Carl Berners plass
 7. Gaustad–Storo
 8. Nydalen–St. Olavs plass
Rune Gjøs
Direktør for Sykkelprosjektet i Oslo kommune, Rune Gjøs, mener gatenettet i Oslo sentrum egner seg godt for sykling – uten å gjøre store inngrep.

Omfordeling

Rune Gjøs og hans kolleger i Sykkelprosjektet/Bymiljøetaten har undersøkt gatenettet i Oslo sentrum, og konkluderer med at det egner seg godt for sykling – uten å gjøre store inngrep. Det handler isteden om omfordeling:

– Vi har forbausende mange gater der plassen er tilstrekkelig, men i dag er den ofte disponert til gateparkering. Ved å fjerne en del av de parkerte bilene vil vi få en veldig god sykkel-infrastruktur, sier Gjøs.

Fjerner 1300 p-plasser

For å etablere de åtte byrutene regner Gjøs med å fjerne ca. 1300 p-plasser. Han har merket seg motstanden mot forverrede parkeringsmuligheter, men understreker at de 1300 er et lite antall.

– I det aktuelle området innenfor Ring 3 er det i dag titusenvis av parkeringsplasser i alt. Så 1300 utgjør bare en liten del, sier Gjøs og understreker at det skal tas flere hensyn:

– Vi skal beholde p-plasser for funksjonshemmede og for lading av elbiler. I flere gater vil det være tillatt å parkere på den ene siden av veien. I tillegg vil vi gjøre vårt ytterste for å ta hensyn til varelevering.

Beboerparkering

Et viktig moment i omleggingen vil også være innføring av beboerparkering mellom Ring 2 og Ring 3, en innføring som skal foregå i faser.

– Beboerparkering vil oppleves som en forbedring for dem som bor i disse områdene. Parkeringsplassene vil bli noe færre, men fremmedparkeringen vil bli klart mindre, sier Rune Gjøs.

Mer ambisiøs plan

Høsten 2015 ble «Plan for sykkelveinettet i Oslo» sendt ut på høring. Den ble da kalt «et historisk løft», men nå skal det løftes enda mer:

– Vi har fått enda litt høyere ambisjoner, og satser på høyere gjennomføringstakt. Planen er i tråd med tidligere intensjoner i sykkelstrategien, men vi ønsker nå et utvidet og mer finmasket sykkelveinett – og det skal komme på plass raskere, sier Rune Gjøs.

Planen, altså 2015-utgaven, innebar investeringer på 4,3 milliarder kroner fram til 2025. Og et fullt utbygd sykkelnett i Oslo anslått til 13,3 milliarder, det resterende altså i årene deretter. Da skal et stort flertall av Oslos befolkning bo innen 200 meter fra sykkelveinettet.

– Vi satser nå på å ha et visst nivå klart innen 2020. Vi ser allerede i dag at titusener Oslo-folk sykler også på en iskald dag, og vi skal utvikle en enklere, hyggeligere og tryggere by. Når blir vi helt ferdige? Et godt spørsmål. Vi ser at de beste sykkelbyene i verden aldri blir helt ferdige. Etterspørselen etter gode løsninger endrer seg hele tiden, sier Rune Gjøs, direktør for Sykkelprosjektet. 

Les også: Nå kan du følge med på sykkeltrafikken i Oslo

– Vi har forbausende mange gater der plassen er tilstrekkelig, men i dag er den ofte disponert til gateparkering. Ved å fjerne en del av de parkerte bilene vil vi få en veldig god sykkel-infrastruktur.
Rune Gjøs
Sykkelprosjektet skal
 • finne gode løsninger for utbygging av hovedsykkelveinettet i Oslo
 • få folk til å sykle mer
 • planlegge og bygge ut sykkelveistrekninger og plasser for sykkelparkering i Oslo
 • sørge for oppmerking av røde sykkelbokser i kryss, rødmerking av midtstilte sykkelfelt, skilting, oppmerking, stoppestøtter og sykkelpleiere
 • følge opp kommunens sykkelstrategi, og lage en handlingsplan for gjennomføring av strategien
 • teste nye løsninger for syklistene
 • sørge for sykkellekeplass for barn og sykkelparkering på større arrangementer
 • samarbeider med Statens vegvesen i å definere et nytt sykkelveinett

Se utvalg av Oslo kommunes sykkelprosjekter.

Les mer om Sykkelprosjektet.