Ellen S. de Vibe
Som følge av kraftig vekst i byggesaker og kapasitetsutfordringer, har Plan- og bygningsetaten satt i gang flere tiltak for å styrke byggesaksbehandlingen, forteller etatsdirektør Ellen S. de Vibe.

Kraftig vekst i byggesaker gir utfordringer

År for år har antall byggesaker som kommer inn til Plan- og bygningsetaten vokst, og første kvartal i 2017 har vist en økning på sju prosent sammenlignet med 2016. – Dette gir oss kapasitetsutfordringer, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe.

Hittil i 2017 har Plan- og bygningsetaten produsert 14 prosent flere saker enn til samme tid i fjor, men antall saker i byggesaksportefølgen har likevel økt.  – Det betyr at vi ikke har klart å ta unna for veksten, sier de Vibe. – Derfor opplever nå dessverre en del søkere at vi ikke overholder fristene for saksbehandling. Slik skal det ikke være.

Byggesaker har lovbestemt frist på enten tre uker eller tolv uker, avhengig av sakstype. I mars ble 93 prosent av treukerssakene behandlet innen fristen, mens 64 prosent av tolvukerssakene ble behandlet innen fristen. Per 25. april hadde Plan- og bygningsetaten registrert ca. 1400 byggesaker i porteføljen.

Trender i produksjonstallene for byggesak

  Hittil i 2017 Samme periode 2016 Økning i % fra 2016–17 Samme periode 2015 Økning i % fra 2015–2017
Antall byggesøknader  1534 1431 7,2 % 1384 10,8 %
Antall byggetillatelser  1442 1267 13,8 % 1363 5,8 %
Portefølje av byggesaker  1499 1079 38,9 % 1034 45 %
Bestilte forhåndskonferanser  331 247 34 %    
Avholdte forhåndskonferanser 304 246 23,6 % 222 36,9 %

Mottatte klagesaker

145 121 19,8 % 113 28,3 %
Behandlede klagesaker 136 121 12,4 % 165 -17,6 %

Styrker behandlingen av saker med frist ved omprioritering

Frem til høsten har Plan- og bygningsetaten satt i gang flere tiltak for å styrke byggesaksbehandlingen, som blant annet økt bruk av overtid og reduksjon i antall møter og arrangementer.

– Vi har også sett oss nødt til å lage telefonfrie dager for saksbehandlere, sier de Vibe. – Dette vil være mandag, onsdag og halve torsdag (frem til kl. 12.00). På den måten kan vi sette av faste tider til telefonsamtaler, og jobbe mer uforstyrret i andre perioder.    

Ansatte med byggesakskompetanse som jobber med andre fagfelt blir «omdirigert» til byggesak.
– Det betyr at vi setter utviklingsprosjekter på vent, og reduserer aktiviteten i andre prosjekter for å styrke produksjonen av saker med lovpålagte frister, sier de Vibe. – Det aller viktigste for oss er å overholde over saksbehandlingsfristene. Vi håper å oppnå dette i løpet av sommeren, og jobber samtidig på spreng for å gi god service til alle som søker om byggetillatelser.