Suksess i Paris

Forventningene om spenstige resultater er altså til stede. Ikke minst fordi en lignende konkurranse i Paris ble en solid suksess. C40-nettverket arrangerte i 2015 Reinventing Paris, der byen stilte med 23 eiendommer, de varierte fra gamle jernbanespor til administrasjonsbygg. Hele 664 forslag kom inn, alle med vekt på klimavennlig byutvikling.

Konkurransen i Oslo foregår i to etapper. Første del består av en «interessefase» der deltakerteamene innen 20. april sender inn en kort forslagsbeskrivelse. Tre-fire aktører vil deretter bli kvalifisert for runde to; de skal da utdype sitt konsept og legge inn bud på den aktuelle eiendommen. Noen taksering er ikke foretatt, prisnivået vil avhenge av foreslått bruk og miljøkvaliteter. Vinnerne vil bli kåret i januar 2019.

Vi er veldig glade for å kunne være med på dette. Oslo skal være europeisk miljøhovedstad i 2019, og hvis vi kan bidra med økt innovasjon, vil det bygge oppunder vår rolle, sier byråd Hanna Marcussen. Hun peker på at Oslo er en stor bestiller i byggsektoren, og at kommunen med sin politikk bidrar til å utvikle næringen.

Mange store leietakere etterspør i dag klimavennlige bygg, det er veldig positivt. Den enkelte boligkjøper stiller i dag ikke samme klimakrav, så boligsektoren er både viktig og interessant, her må vi finne nye løsninger. Klimautfordringene må håndteres lokalt, men vi vil gjerne bidra til innovasjon langt utover Oslos grenser, sier Hanna Marcussen.