Plan- og bygningsetaten støtter planforslaget fra Bymiljøetaten, som i 2015 ble foreløpig beregnet med en totalkostnad på rundt 300 mill kr. – Det er totalt sett det beste alternativet, sier enhetsleder Frid Ane Jacobsen Møster.

Spesielt fotgjengere og syklister har trange kår i Kongsveien på denne strekningen (se denne videoen så får du et inntrykk).

– Kongsveien er det eneste sykkelalternativet for de som bor på Ekeberg i områdene ovenfor Kongsveien mot Ekebergveien. Og vi vet at sykkelandelen går opp med bedre veier. En del syklister bruker fortauet, men det er så trangt. Jeg har sykla her én gang, og det var eneste gangen, for å si det sånn, sier Møster med et smil.

– Dere foreslår tosidig sykkelvei med 1,8 meter brede sykkelfelt. Hvorfor ikke bredere?

– Da måtte vi enten ha utvidet veien, med skjæringer, eller hatt smalere felt til biler, svarer Mørk. – Da ville større biler stedvis ha brukt sykkelfeltet. Det ønsker vi ikke. Når vi lager sykkelfelt, skal syklistene være trygge på at det faktisk er for dem, og at de ikke skal måtte dele med andre kjøretøy.

– Hva med et forhøyet felt for syklistene?

– Dette krever bredere sykkelfelt og er i utgangspunktet en løsning med flere utfordringer knyttet til seg. Vi har et prøveprosjekt i Åkebergveien, og ser på fordeler og ulemper. Men slike løsninger bygger vi ikke i større skala før det er testet ordentlig.

Seniorarkitekt Claudio D’Eugenio i Plan- og bygningsetaten trekker også fram at trafikkflyten for biler ned mot Konows gate blir mye bedre med trikken i tunell. – Når bommen går ned ved trikkepassering ved Sjømansskolen stopper trafikken når biler skal svinge av til Ekebergrestauranten eller parken og dette skaper køer. Hvert 10. minutt blir det en bølge av biler som kommer ned til rundkjøringen der Kongsveien møter Konows gate. 

Trikketunell

Trikketunellen løser også problemet med den veldig bratte avkjørselen over trikkeskinnene ved Sjømannsskolen. På glatta om vinteren tar biler med seg bommen og havner i trikketraseen. Sporveien har registrert mange hendelser her.

Sporveien peker også på at kurvene langs Kongsveien i dag begrenser hastigheten på trikken. – For å få til en tilfredsstillende løsning for syklistene må trikketraseen eller bilveien flyttes, sier konserndirektør for kommunikasjon i Sporveien Torgeir Kristiansen. – Dette kan for eksempel gjøres ved å utvide skjæringen eller ved å legge trikken i tunnel på nedre del av strekningen. Sporveien er åpen for begge alternativer så lenge det sikrer god fremkommelighet for trikken og legger til rette for effektivt vedlikehold av infrastrukturen, sier han.