– Det er en kneik opp hit til Økern fra sentrum, som gjør at det ikke finnes en sammenhengende bystruktur opp hit. Men vi må få til denne forbindelsen. Hovinbyen kan ikke bli en kopi av indre by, vi må finne en ny byform. Det har blitt tydeligere både gjennom konkurransen og konferansen. Vi må lage et nytt byideal, sier Marita Holhjem og Karen Rognstad i Plan- og bygningsetaten fra taket av Økernsenteret.

Konferanse på øverste hylle

– Fantastisk! Når byplanleggerne Marita Holhjem og Karen Rognstad oppsummerer den internasjonale byutviklingskonferansen om Hovinbyen med ett ord, blir det et superlativ fra øverste hylle.
Byutviklings-konferansen

Den internasjonale byutviklingskonferansen «Reclaiming the Inner City Fringe» 19.–20. mars på Kuben yrkesarena, Haraldrud, hadde 250 deltagere. Byråd Bård Folke Fredriksen åpnet konferansen. Vinnerne av idékonkurransen for Hovinbyen presenterte sine forslag. Noen av Europas mest markante byplanleggere var invitert som foredragsholdere og deltok i paneldebatter, blant andre Ruurd Gietema, Klaus Overmeyer, Wulf Daseking, Paul Reynolds og David West.

ByplanOslo kommer tilbake etter påske med intervjuer med flere av dem.

PANORAMA: Hovinbyen sett fra taket av Økernsenteret. Med dominerende veisystemer og store industriområder, aner vi noe av problematikken når området skal utvikles med bystruktur fram mot 2050. Øverst, «mot sør», ser vi Valle Hovin til venstre og fjorden til høyre. I midten, «mot vest», ser vi mot Løren og Holmenkollåsen i horisonten. Nederst, «mot nord», ser vi innover Groruddalen. De to pipene midt på bildet er fra avfallshåndteringen på Haraldrud. Den høye, slanke, hvite bygningen litt til høre for pipene er «Oxer»-tårnet.