Prosessen videre

Alle kan sende inn høringsuttalelse innen fristen til postmottak@byr.oslo.kommune.no.

– Vi la planforslaget ut på høring 27. april, og høringsfristen er 30. juni i år, det er viktig at du bruker din demokratiske rettighet til å påvirke hvordan byen blir. Vi vil ta innspillene på alvor i den videre planleggingen, sier Robert Steen.

Folkemøtene kommer i tillegg til vanlig høringsprosess. Lokalt vil bydelene og bydelspolitikerne også gi innspill gjennom bydelsutvalgene.