Byrådet har lagt opp til en omfattende medvirkningsprosess i arbeidet med ny kommuneplan. Utkastet til den nye kommuneplanens samfunnsdel har blant annet vært gjenstand for Facebookmøter, leskurkampanje, utsending av sms til alle byens innbyggere over 16 år, i tillegg til at den ligger ute på høring på normalt vis. Det er første gang disse tiltakene er tatt i bruk for å sikre bred oppmerksomhet og god medvirkning i det pågående arbeidet med ny kommuneplan.  

En viktig del av medvirkningsprosessen har vært fire bydelsvise medvirkningsverksted, som ble avholdt i løpet av mai måned. På verkstedene presenterte byrådene Marcussen og Robert Steen forslaget til planen, og deltagerne kunne diskutere i grupper og i plenum. Alle møtene ble strømmet på Oslo kommunes Facebook-side. Dersom du gikk glipp av møtene, kan du fortsatt se videostrømmen der.

– Kommuneplanen legger det langsiktige grunnlaget for hvordan Oslo skal utvikles, og gjelder alle som bor, jobber og lever i byen. Planen som nå er på høring omfatter alt fra digitalisering, helse- og omsorgstjenester, byutvikling, klima- og miljø til velferd og barnehager, sier byråd for finans, Robert Steen, som har hovedansvaret for kommuneplanen.

I forkant av medvirkningsverkstedene var mange opptatt av at møtene ble fulltegnet raskt. Det var totalt plass til 400 på de fire verkstedene, og 293 personer møtte opp på de fire møtene. Deltagerne tegnet, diskuterte og forklarte, og alle innspillene ble samlet inn av Plan- og bygningsetatens medarbeidere. Alt materialet fra verkstedene skal tas med som innspill når Oslo kommune bearbeider planen videre.